EN
RU
DE

   
Par skolu  
Aktuāli

Skolēnu padome

              

Vadītāja:   

 

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi

 

Pamatskolas izlaidumi

Vēsture

 

 

 
Pils

   

Aktuālie skolēnu domes organizētie pasākumi:

 

 

Pagasts
 

 

 

 

Audzēkņu video:

ZZ čempionātam - spied šeit

Olimpiskais ekobuss - spied šeit

 

Pārbaudes darbu grafiks 1.semestrim 2022./2023.m.g.  -    spied šeit 

Ārpusstundu nodarbību grafiki 1.semestrim

 2022./2023.m.g -  spied šeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augstkalnes pamatskolas skolēnu padome 2022./2023.m.g.

 

Augstkalnes pamatskolas Skolēnu padomes

Darba plāns 2022./2023.m.g.

Galvenie uzdevumi:

1.    Veicināt skolēnu padomes lomu skolas darbībā un vides veidošana.

2.    Pasākumu plānošana un organizēšana.

3.    Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgā kustībā (sagatavot priekšnesumus, uzvedumus un apsveikumus SAC Tērvete iemītniekiem).

4.    Aktīvi iesaistīties Dobeles Jauniešu  domē.

Mēnesis

Informatīvās sanāksmes

Galvenie darbības virzieni

Plānotie pasākumi

Septembris

12.

19.

26.

1.Skolēnu motivēšana  darbam skolas skolēnu padomē.

2.Individuālās sarunas, lai ieinteresētu un aizrautu skolas dzīves veidošanā.

„Esi vesels - esi drošs – esi zinošs”

Adaptācijas diena

Patriotisma  veicināšana,  lepnums par savu skolu

Oktobris

3.

31.

1.Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

2. Skolēnu padomes prezidenta un vietnieku vēlēšanas.

3. Skolēnu padomes noteikumu apspriešana, pieņemšana.

Skolotāju diena

Novembris

4.

7.

28.

1.Skolēnu nacionālās un

valstiskās identitātes sekmēšana un patriotisma nostiprināšana.

2. Skolas tradīciju kopšana.

Iesaistīties lāpu gājienā Lāčplēša dienā

Mārtiņdienas tirdziņš

11. un 18.novembra Latvijas  Valsts svētkiem veltītu gaismas lukturīšu izvietošana apkārt skolai.

Rudens balle.

Decembris

12.

1.Sagatavot priekšnesumus un apsveikumus SAC Tērvete iemītniekiem.

2. Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Adventa laiks

Dejotāju koncerts  un apsveikumi  SAC Tērvete iemītniekiem

Ziemassvētku balle 5.-12.kl

Janvāris

9.

16.

23.

1. Skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes sekmēšana un patriotisma nostiprināšana.

2. Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Barikāžu atceres diena

Februāris

6.

13.

1.Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Sirsniņdiena

Žetonvakars

Marts

12.

 

1.Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

2.

Krāsu nedēļa

 

Aprīlis

2.

9.

1. Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

2. Skolēnu iesaiste sporta pasākumu organizēšanā.

3. Skolēnu padomes prezidenta un vietnieku vēlēšanas.

4. Skolēnu padomes darba izvērtējums.

Lieldienu pēcpusdiena

Maijs

7.

14.

1. Līdzdarbošanās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Zvaniņa svētki

Mācību gada noslēgums

Jūnijs

Izlaidumi

 

Skolēnu padome
2019/2020

Skolā aktīvi darbojas trīs tautisko deju kolektīvi. Regulāri piedalāmies Dziesmu un Deju svētkos.

Vismaz 2 x semestrī iznāk skolas izdevums "PĒDA"

Šogad to izdod 7.kl.komanda

 

Skolēnu pašpārvalde

Tērvetes novada 

Jauniešu iniciatīvu centrs

Svētdienas skola

 

Nodarbībās bērni iepazīstas ar bībeli, runā par dažādām tēmām: mīlestība, pašapziņa, draudzība, labais un ļaunais, sirdsapziņa, lūgšanas u.c. Grupā ir dažāda vecuma bērni - sākot no pirmsskolas, līdz pat 15-16 gadīgiem jauniešiem. Lasām svētdienas skolai izdoto mācību grāmatu un darba burtnīcu "Es mācos mīlēt". Nodarbības notiek sestdienās vai svētdienās. Apmeklējam dievkalpojumus.

 

 

SPORTS
 Sporta topā pie mums pašlaik ir basketbols un vieglatlētika.

   Īpaši interesanti ir reģionālie mači "Leišmales čempionāts" basketbolā, volejbolā, futbolā - tas ir ārprāts vairāku mēnešu garumā. Tajā piedalāmies ar vairākām komandām. Tas viss notiek mūsu sporta zālē.
 

Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem