Augstkalnes vidusskolas izlaidumi

 

1. izlaidums- 1958. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Maija Freiborne

1. rindā skolotāji.
2. rinda no kreisās: Biruta Boleviča, Lilija Greiere, Ausma Ernaušķe, Rota Kurpniece, Zenta Burģele, Rita Simtniece, Ausma Groma, Ruta Pečule, Ausma Kūlupa, Rozālija Pelle, Rasma Pelce, Ausma Balode, Māra Priedīte, Olga Petroviča, Melita Ērentraute.
3. rinda no kreisās: Rita Būgina, Anna Mitrevica.
4. rinda no kreisās: Arnis Auziņš, Jāzeps Bankovskis, Jānis Spalva, Guntis Lindermanis, Jānis Valters, Miervaldis Šteinbergs, Jānis Borovskis, Gunārs Sproģis, Jānis Labrencis.

2. izlaidums 1959. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Vija Aplociņa, Tatjana Lamakova.

1. rinda no kreisās: Skaidrīte Štrausa, Skaidrīte Biskare, Rasma Dreismane, Aina Miķelsone, klases audzinātājas, Ieva Daunere, Rita Ūdre, Ausma Buķevica.         
2. rinda no kreisās: Maija Saulīte, Silvija Hartmane, Rita Mazkriste, Ruta Saulgrieze, Zenta Jodre, Zina Markova, Anita Mankevica, Vita Kubiļūna.                        
3. rinda no kreisās: Andris Plūdums, Modris Miķelsons, Imants Zauriņš, Aleksis Kuravskis, Andris Ramlovs, Andris Balodis, Edvīns Jekševics, Modris Līberts.

3. izlaidums 1960. gads. 11.a klase. Klases audzinātāja: Jūsma Lankenberga

1. rinda no kreisās: Rasma Rijkure, Zenta Čestere, Maija Lerķe, klases audzinātāja, Ausma Siliņa, Rasma Siksna.
2. rinda no kreisās: Imants Vairogs, Ludis Straksis, Andris Savčenko, Ziedonis Balodis, Jānis Burģelis, Valdis Menģelis, Dainis Zariņš, Imants Zīle

3. izlaidums 1960. gads. 11. b klase . Klases audzinātāja: Tatjana Lomakova

1. rinda no kreisās: Vēsma Muzikante, Zenta Meinarte, Māra Ķergalve, klases audzinātāja, skolotāja Valentīna Radišēviča, Mudīte Rituma, Veronika Kacuba, Ruta Lukjanska.                        
2.rinda no kreisās: Ivars Vītols Skaidrīte Urbāne, Māra Malaucka, Inta Vīmane, Māra Kāposta, Raimonds Vīmanis.

4.izlaidums- 1961. gads. 11. klase. Klases audzinātājs: Paulis Antiņš.

1. rinda no kreisās- Silvija Briede, Mirdza Valtere, Ausma Kublinska, Marija Karloviča, kl. audzinātājs Paulis Antiņš, Silvija Menģele, Aija Tupese, Vinnija Labrence.                                                       
2. rinda no kreisās- Miervaldis Misulis, Ansis Mūrnieks, Guntis Šlosbergs, Andrejs Grasmanis, Jānis Bušmanis, Jānis Līdaka.

5. izlaidums- 1962. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Vija Gedrovica.

1. rinda no kreisās- Brigita Latiša, Irēna Andžāne, Velta Jaunzeme, Daina Ābola, kl. audzinātāja Vija Gedrovica, Ruta Karlsone, Ņina Maļuhina, Jaņīna Podskarbe, Ināra Zariņa.
2. rinda no kreisās- Māris Plūdums, Inguards Tombergs, Ervīns Latišs, Ēvalds Geiners, Vizbulis Labrencis, Viktors Zaričanskis, Gunārs Bolšis.

6. izlaidums- 1963. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Jūsma Lankenberga

1. rinda no kreisās: Laimonis Briedis, Fanija Sprinģe, Emīlija Navickaite, sk. Ausma Siliņa, direktore Aina Holste, kl. audz., skolotāji Antoņina Peculēviča, Tatjana Straume, Regīna Žilīte, Ilze Černaja.
2. rinda no kreisās: Voldemārs Savčenko, Modris Čeksters, Inta Černaja, sk. Skaidrīte Bartele, Ilga Ūdre, sk. Vija Gedrovica, Jānis Liepiņš, Ēriks Zīverts, Ilgonis Rencis, Pēteris Urbāns, sk. Edvīns Lankenbergs, Paulis Straume.

7 izlaidums- 1964. gads. 11. klase . Klases audzinātājs- Laimonis Briedis.

1. rinda no kreisās: Māra Plikšķe, skolotāji,8. Aina Jenkevica.       
2. rinda no kreisās: Ausma Meinarte, Ruta Vrobļevska, Lilija Zandorsone, Romalda Stūrīte, Velta Krūmiņa, Marija Petkevičute.                                                      
3. rinda no kreisās: Imants Stilbs, Osvalds Freibergs, Arnonds Auziņš, Jānis Jauševskis, Modris Murevics, Andris Pilverts.                              
4. rinda no kreisās: Vismants Auziņš, Oskars Vidzis, Andris Rijkuris, Juris Andžāns

8. izlaidums- 1965. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Tatjana Straume

1. rindā no kreisās: 2.Ilze Baroniņa, Rita Jekševica, Aija Liņķevica, klases audinātāja Tatjana Straume, Ausma Grickeviča, Inta Holste, Aldona Korma.
2. rinda no kreisās: 2. Laimons Zariņš, Zigrīda Jermakova, Zaiga Jēkabsone, Jautrīte Briģe, Jānis Voitkevičs, Modris Zariņš.

9. izlaidums- 1966. gads. 10. un 11. klase
Klases audzinātāja:10. kl.audz. Zinaīda Pilāne, 11.kl. audz.Ināra Akmene

1. rinda no kreisās: skolotāji
2. rinda no kreisās: Ludmila Stavro, Mārīte Ozoliņa, Rita Meinarte, Dzintra Lamanaite, Inta Buķevica, Silvija Akmene, Veneta Sīle, Raina Šteinberga, Ausma Buķevica.
3. rinda no kreisās: Ligita Mazūre, Mārīte Vēliņa, Janīna Petrulīte, Zenta Karloviča, Mārīte Cēsniece, Dzintra Gulbe, Dzintra Žukovska, Dzintra Dīriķe, Rasma Čekstere.
4. rinda no kreisās: Andris Hofmanis, Anriss Latišs, Inārs Labrencis, Edvīns Beržinskis, Harijs Beržinskis, Ruta Vecvagare.
5. rinda no kreisās: Ēvalds Ruševics, Juris Černajs, Māris Mandeiks, Uldis Balodis, Stasis Norvaitis, Dzintars Holcmanis.

10 izlaidums- 1968. gads. 11. klase . Klases audzinātājs: Paulis Straume.

1. rinda no kreisās: Ilga Silakaktiņa, Gaida Kononova, Janīna Gazele.
2. rinda no kreisās: Raitis Rūdolfs, Jānis Hofmanis, Andris Krūmiņš, Andrejs Lācis, klases audzinātājs Paulis Straume.

11. izlaidums- 1969. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Vija Gedrovica.

1. rinda: skolotāji. 2. rinda no kreisās: Mērija Pettets, Andris Krieviņš, Anna Petruss.

 

12. izlaidums- 1970. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Zinaīda Pilāne.

1. rinda no kreisās: Inta Dombrovska, Alda Mētriņa, Aina Žukovska, Mērija Petruss, Anita Baroņina, Elizabete Pettets.
2. rinda no kreisās: Māris Štāls, Miervaldis Bondars, klases audzinātāja, Arnis Bondars, Jānis Pranis.

13. izlaidums- 1971. gads. 11. klase . Klases audzinātājs: Laimonis Briedis.

1. rinda no kreisās: Jānis Upmalis, Alfrēds Čeksters, Aigars Ķīpa, Līga Štromberga, Aļina Klovaite, Laimdota Briģe, Valda Līdere, Laima Zemgale.

14. izlaidums- 1972. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Brigita Šeremetjeva.

1. rinda no kreisās: Dace Briģe, Indra Antone, Helēna Petruss, klases audzinātāja, Laimonis Briedis, Aleksandra Paslauska, Elga Vidze, Ārija Križevica, Broņislava Diržus.
2. rinda no kreisās: Zigurds Greiža, Verners Maido, Visvaldis Meiris, Olģerds Bergmanis, Jānis Miļūns

15. izlaidums- 1973. gads. 11. klase . Klases audzinātājs: Elmārs Cīrulis.

1. rinda no kreisās: Ārija Kriščūna, Ruta Lerķe, Liene Šteinerte.
2. rinda no kreisās: Zigrīda Upmale, Broņislava Rubene, Edīte Jermakova, Sarmīte Lasmane.
3. rinda no kreisās: Agris Cēsnieks, Aivars Valdiņš, klases audzinātājs, Guntis Cīrulis, Andris Kalniņš (nav fotogrāfijā).

16. izlaidums- 1974. gads. 11. kase . Klases audzinātāja: Raisa Pihtova.

1. rinda no kreisās: Dainis Kļeviņš, Daila Stepīte, Mudīte Bērtule, Sarmīte Laizāne, Irēna Freidenfelde, Mudīte Graumane, klases audzinātāja, Mārīte Krasta, Aina Stankus, Valda Piļķis, Aina Cēsniece, Guntis Cēsnieks.

17. izlaidums – 1975. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Vija Gedrovica

1. rindā no kreisās: Margita Meire, Malda Mētriņa, Ligita Seska, Andra Rediko, Maija Jusīte.
2. rindā no kreisās: Ināra Strode, Ieva Čudīnova, Biruta Kāle, klases audzinātāja, Laimdota Šulce, Izabella Meire, Regīna Sapūna.
3. rindā no kreisās: Jānis Straksis, Agris Štāls.

18.izlaidums -1976.gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Anna Biezā

1.rindā no kreisās: Zaiga Stupure, Silvija Krūmiņa, Ruta Stefānova, klases audzinātāja, Brigita Kalniņa, Ausma Podiņa, Bronīte Jusīte.
2. rindā no kreisās: Anita Šalkovska, Kazemira Vaičule, Ligita Henriha, Ināra Gromova, Ludmila Maksimova, Laima Gremzdiņa, Inese Mitrēvica.
3. rindā no kreisās: Uldis Balodis, Valdis Petrulis.

19. izlaidums - 1977. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Zinaīda Pilāne

1. rindā no kreisās: Iveta Ūdriņa, Geņa Mizeraite, Mārīte Meņģele, Silvija Grauda, Sella Būmane, Vaira Purgaile, Zaiga Muzikante, Rita Kubile.

 

20. izlaidums - 1978.gads. ( nav fotogrāfijas )

11.klase . Klases audzinātāja: Marija Buša

Mārtiņš Baroniņš, Ivars Bernarts, Gunta Bērziņa, Inga Dauģe, Gunta Pelcis, Baiba Pudža, Dace Vīgante, Guntis Tiesnesis.

21.izlaidums - 1979. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Ausma Valtere

  1 rindā no kreisās: Maija Čata, Vēsma Branta, Ināra Muzikante, klases audzinātāja, Vija Muzikante, Iveta Cēsniece, Anda Stankeviča, Ilga Gulbe.
2.rindā no kreisās: Zaiga Jefimenko, Daiga Ingevica, Sandra Pelce, Baiba Hibšmane, Juris Bušs, Ina Zvejniece, Skaidrīte Mitrevica, Anita Tiesnese.
3.rindā no kreisās: Dace Rolle, Inese Čata, Anita Puļķis, Valērija Simanoviča.

22. izlaidums - 1981. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Valda Stiprā

1.rindā no kreisās: Daiga Muzikante, Ritma Ūdriņa, klases audzinātāja, Teika Bebriša, Māra Cīrule, Sniedze Millere.
2.rindā no kreisās: Ieva Vagare, Inese Zeime, Inta Survila, Sandra Koha, Maruta Aļhimoviča, Rita Andersone.

23. izlaidums – 1982. gads. 11. klase . Klases audzinātājs: Aivars Valdiņš

1.rindā no kreisās: Ivars Vilsons, klases audzinātājs, Modris Vilsons.
2. rindā no kreisās: Inese Zihmane, Agita Baumane, Daina Pilverte, Modra Bērtule, Rudīte Leonaite, Ilze Gremzdiņa, Vilija Meškauskaite.

24.izlaidums - 1983. gads. 11.klase . Klases audzinātāji: Arnis Bondars, Ludmila Štāle.

1.rindā no kreisās: Ingrīda Buša, Mudīte Miķelsone, Ilga Šūberte, Juta Pole, Inga Savčenko, Inga Jaunpujens - Pujens.
2.rindā no kreisās: Ligita Misule, Inga Vēvere, Ināra Lasenberga, Anita Keliņa.
3.rindā no kreisās: Ivars Jonāns. 4.Inese Kormuškina, Rima Urbonaite, Ingmārs Juns

25. izlaidums - 1984. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Vaira Laiviņa

1.rindā no kreisās: Ineta Folka, Ļuba Dimova, Daina Kalniņa, Roma Klovaite, Dace Vācere, Elza Dronga, Baiba Kozuliņa, Nadežda Zaharova, Jolanta Meškauskaite.
2.rindā no kreisās: Armands Kupče, klases audzinātāja, Jānis Āboliņš, Jānis Kaņeps ( nav fotogrāfijā).

26. izlaidums - 1985. gads. 11. klase . Klases audzinātāja: Ludmila Štāle

1.rindā no kreisās: Andra Drebeinika, Daiga Sondore, klases audzinātāja, Sandra Lapinska, Sandra Miķelsone.
2.rindā no kreisās: Kaspars Vaivariņš, Guntars Savčenko, Ivars Kubilis, Vaclavs Laucis, Arnis Šķirus.

27.izlaidums – 1986. gads. 11.klase . Klases audzinātāja: Māra Vilemsone

1.rindā no kreisās: Agita Grickeviča, Ruta Strakša, klases audinātāja, Gunta Olupa, Inese Blumenausa, Sandra Romanauska.
2.rindā no kreisās: Dina Millere, Aldis Konšteins, Viktors Daukste, Guntars Misulis, Indulis Zeime, Gundars Zagorskis, Jānis Šaubergs, Sanita Stilba.

28. izlaidums - 1987. gads. 11.klase . Klases audzinātāja: Ausma Valtere

1.rindā no kreisās: Vivita Vilciņa, Gatis Kundrāts, klases audzinātāja, Raivo Bajārs, Iveta Antons.
2.rindā no kreisās: Linda Šteinberga, Aigars Bolšis, Elika Jākobsone.

29.izlaidums - 1988. gads. 11.klase . Klases audzinātāja: Vaira Laiviņa

1.rindā no kreisās: 2.Rasa Hibšmane, Mārīte Gremzdiņa, 5.Lilija Šuberte.
2.rindā no kreisās: Andrejs Siksna, klases audzinātāja, Druvis Vāceris, Agris Rubens

30.izlaidums - 1989. gads. 11. klase . Klases audzinātājs: Jānis Izaks

1.rindā no kreisās: 3.Ilze Bērziņa, Ilze Kaņepe, Antra Latiša, Vija Jegorova, klases audzinātājs, Sandra Petrilaite, Ingrīda Stenkevica, Loreta Kima, Larisa Šuleiko, Zaiga Gremzdiņa.

31. izlaidums - 1990. gads. 11.klase . Klases audzinātājs: Aivars Valdiņš

1.rindā no kreisās: Ainārs Romanovskis, klases audzinātājs.
2.rindā no kreisās: Lienīte Zandovska, Jolanta Reča, Signe Šņore, Ilze Pintere, Sniedze Miķelsone, Dace Jegorova.

32.izlaidums - 1991. gads. 11.klase . Klases audzinātāja: Zaiga Jēgere

1.rindā no kreisās: Sintija Balševica, Regīna Siksna, Jolanta Kulmane, klases audzinātāja, Inita Afanasjeva, Ruta Daniela.
2.rindā no kreisās: Kaspars Duge, Svetlana Tokoreva, Inese Jegorova, Daiga Bērziņa, Ieva Maslauska, Ivo Ogle.

33.izlaidums - 1992. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Elizabete Labalaika

1.rindā no kreisās: Gunta Erdmane, Dace Laiviņa, Iveta Fingere, klases audzinātāja, Daiga Romanovska, Inese Ruševica, Liene Gross.
2.rindā no kreisās: 4.Ojārs Rūdolfs, 6.Aldis Bialkovskis.

34.izlaidums - 1993. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Marija Pelnika

1.rindā no kreisās: Anriss Latišs, Liene Pagoja, Aiga Vācere, klases audzinātāja, Inita Čeire, Dace Lāce, Gita Krūmiņa, Valdis Dombrovskis.
2.rindā no kreisās: 3.Žanna Kondrāte, Mareks Kalažs, Solvita Veisberga.

35.izlaidums - 1994. gads. 12.klase . Klases audzinātājs: Aivars Valdiņš

1.rindā no kreisās: Agnese Labalaika, Ilze Siliņa, Elena Popova, Iveta Skopāne, Daiva Lāce.
2.rindā no kreisās: 2.Ēriks Kuplais, klases audzinātāja, Edgars Kalniņš

36. izlaidums - 1995. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Ausma Valtere

1.rindā no kreisās: Evita Januze, Kristīne Jelsmane, klases audzinātāja, Ilvija Bondare, Jolanta Bolšis, Iveta Hofmane.
2.rindā no kreisās: Jānis Beržinskis, Dzintars Norutis, Ģirts Zariņš, Gints Krūmiņš, Alens Galinskas.

37.izlaidums - 1996. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Vaira Laiviņa

1.rindā no kreisās: Sanita Zariņa, Sabīne Ezergaile, Egija Gulbe, Ruta Jegorova, Anita Kekerčina, Solvita Kopitova, Airita Petrova.
2.rindā no kreisās: klases audzinātāja, Uģis Kalažs.

38.izlaidums - 1997. gads. 12.klase . Klases audzinātājs: Jānis Izaks

1.rindā no kreisās: Kitija Vīmere, klases audzinātājs, Evita Jankeviča, Jānis Bondars.
2.rindā no kreisās: Kristīne Kļeviņa, Dagnija Klēģere, Baiba Pilverta, Oskars Beržinskis.
3.rindā no kreisās: Artis Petriks, Dagnis Dombrovskis, Gita Podniece, Ilgvars Lūsītis, Ziedonis Antons.

39.izlaidums – 1998. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Anita Aļeiņikova

1.rindā no kreisās: Agnese Romanovska, Inga Verne, Kristīne Šuķevica, kl.audz., Agnese Starka, Vita Klova.
2.rindā no kreisās: Lauris Pettets, Mareks Pčolka, Kaspars Ruševics, Gita Miļūna, Jānis Laiviņš.
3.rindā no kreisās: Andris Safonovs, Sandis Sokolovskis, Agnis Labalaiks, Ketija Džonsone.

40.izlaidums – 1999. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Laura Zeime

1.rindā no kreisās: Līga Cēsniece, Ramona Galinska, Inita Janukoviča, kl.audz., Neringa Banīte, Santa Kļeviņa, Laura Franka.
2.rindā no kreisās: Raivis Mētra, Juris Cēsnieks, Irina Iļkeviča, Agnese Cēsniece, Gundega Engelsone, Ainārs Lūsītis, Kaspars Valdiņš.

41.izlaidums – 2000. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Elizabete Labalaika

1.rindā no kreisās: Tālis Bērziņš, Artis Jankevičs, Mārtiņš Skujiņš, Andris Kauņeckis, Sandis Barkovs, Juris Safonovs, Arvis Abramovičs, Sandis Vīmers, Zigmunds Stenkevičs.
2.rindā no kreisās: Kristīne Kalniņa, Indra Daukste, kl.audz., Gunta Čekstere, Sanita Klēģere, Inga Viniarska, Inta Grīnberga, Inga Iesalniece.

42.izlaidums – 2001. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Marija Pelnika

1.rindā no kreisās: Gunita Mangale, Arvis Cēsnieks, kl.audz., Laila Petete, Dace Miezīte, Māra Putriņa, Baiba Igovena.
2.rindā no kreisās: Ance Muzikante, Tatjana Verjovčika, Baiba Gricute, Zane Siliņa, Linda Namniece, Dace Veisberga, Inese Petrilaite.

43.izlaidums – 2002. gads. 12.klase . Klases audzinātāja Dzidra Vīgante

1.rindā no kreisās: Vija Viniarska, Iveta Vasilika, Evija Tildere, kl.audz., Sabīne Pilverta, Sandra Rusinova, Jolanta Simtniece, Inga Kruglauža.
2.rindā no kreisās: Ilze Jegorova, Inita Jankeviča, Mārtiņš Engelsons, Kitija Brasmane, Indra Kārkliņa, Armands Ulanovs.
3.rindā no kreisās: Židrūns Banis, Artūrs Kučinskis, Jānis Vasariņš.
4.rindā no kreisās: Pāvels Ameļečkins, Edgars Rauza, Andris Dombrovskis, Didzis Kursītis, Zigmārs Krūmiņš.

44.izlaidums – 2003. gads. 12.klase . Klases audzinātāja Ausma Valtere

1.rindā no kreisās: Sintija Vītola, Egita Grigena, Madara Franka, Inese Grigorjana, Žanete Norvaišaite.
2.rindā no kreisās: Kitija Jurkeviča, Kristīne Strazda, Eva Simtniece, Sigita Pocēviča, Inga Kārkliņa, Lienīte Muzikante.
3.rindā no kreisās: Mārtiņš Pēcis, Ingars Engelsons, Andrejs Iļkevičs.
4.rindā no kreisās: Mārtiņš Rauza, Jānis Konšteins, Guntars Kirfa, Egils Krauze, Aivars Vernis.
5.rindā no kreisās: Mārtiņš Vernis, Edgars Vētra, Andris Valters.

45.izlaidums – 2004. gads. 12.klase . Klases audzinātāja: Aija Klūga

1.rindā no kreisās: Gita Rusinova, Sanita Gremzdiņa, kl.audz., Diāna Bujašova, Ilze Klēģere, Agnese Vītola, Maira Petete.
2.rindā no kreisās: Kristaps Beržinskis, Edgars Dude, Aleksandra Jērane, Jekaterina Kirsanova.
3.rindā no kreisās: Mārtiņš Frīdbergs, Andrejs Cēsnieks.

 

46. Izlaidums 2005. gads12. Klase. Klases audzinātāja Rudīte Dude

1.Rinda no kriesās: Liene Briedīte, Inga Pocēviča, klases audzinātāja, Vēsma Kipirina, Ieva Zvejniece, Tatjana Karpova, Gita Dedele, Vija Kalniņa
2.Rinda no kreisās: Artūrs Šimkūns, Pāvels Semjonovs, Igors Grinkevičš, Raivis Beņķis, Armands Dargužis, Grigorijs Belovs, Oļegs Poznahirko, Zigmārs Bružus, Andris Pēcis, Kārlis Balodis

 

47. Izlaiduma 2006. gads12. Klase. Klases audzinātāja Elizabete Labalaika

1.rinda no kreisās: Evija Miķelsone, Antra Vītola, Ginta Krauze, Sņežana Kunaviča, Marta Kopitova, Aiga Vēvere
2.rinda no kreisās: Alla Ciganoviča, Oksana Zajaca, Gunita Freimane, Anna Zaļā, klases audzinātāja, Intars Klovs, Kintija Klova
3.rinda no kreisās: Aleksandrs Kunavičs Rihards Laucis, Uģis Varslavāns, Ingus Klēģeris, Juris Vanags, Kalvis Eglītis

48. izlaidums 2007. gads 12. klase. Klases audzinātāja Linda Karloviča

1.rinda no kreisās: Madara Engelsone, Rudīte Dronga, Liesma Ugarenko, Zane Briedīte, Līga Dronga, Rita Kalniņa
2.rinda no kreisās: Dace Kode, Liene Freimane, klases audzinātāja, Līga Konšteina, Kristīne Vasiļjeva
3.rinda no kreisās: Sandis Hauka, Jānis Kirfa, Jānis Blūms Ritvars Kļaviņš, Marita Darguža
4.rinda no kkreisās: Juris Viniarskis, Aigars Samohvalovs, Matīss Cēsnieks

49. Izlaidums 2008. gads12. klase. Klases audzinātāja Valentīna Ciganoviča

1.rinda no kreisās: Jekaterina Jērane, Baiba Freimane, Aija Krauze, Laima Misule, Laura Černovska, Anita Muzikante, Vizma Urbone, klases audzinātāja.
2.rinda no kreisās: Elīna Ruševica, Ilva Logina, Jeļena Semjonova.
3.rinda no kreisās: Oskars Izaks, Andris Trahotkins, Lauris Buķevics.

50. izlaidums 2009. gads12. klase. Klases audzinātāja Marija Pelnika

1.rinda no kreisās: Arita Pikturna, Egita Engelsone, Līvija Kopitova, Liene Griņus, klases audzinātāja, Egita Lāce, Oksana Suļjo, Inga Ugarenko, Toms Buķevics
2.rinda no kreisās: Kirils Belovs, Klinta Bole, Rasa Grigena, Meldra Baroniņa, Toms Vīmers, Ruslans Ciganovičs, Jānis Rusinovs, Edgars Šologons.

51. Izlaidums 2010. gads12. Klase. Klases audzinātāja Ludmila Štāle

1.rinda no kreisās: Agrita Gērika, Inga Boboka, Ilze Vucina, Diāna Lagutika, Madara Misule, Ella Šebeko
2.rinda no kreisās: Olga Lagutika, Elza Čekstere, Anika Vēvere, klases auzdinātāja, Inga Černovska
3.rinda no kreisās: Jānis Dronga, Māris Samohvalovs, Arvis Savčenko

52. Izlaidums 2011. gads. 12. klase. Klases audzinātāja Raja Samofalova

1.rindā klases audzinātāja
2.rinda no kreisās: Malda Logina, Evita Kmeta, Anastasija Tomaševiča, Līva Izaka, Natālija Grinkeviča, Ieva Engelsone, Eva Galkauskaite
3.rinda no kreisās: Artis Dude, Jānis Dunauskis, Salvis Barkovs, Ingmārs Madrevics, Jānis Kaņeps, Ilmārs Geiba, Nauris Valdiņš, Kristaps Ošiņš

53.izlaidums 2012. gads12. klase. Klases audzinātāja Aija Klūga

1.rinda no kreisās: Diāna Balševica, Laura Čekstere, Līga Vanaga, Diāna Galkus, Sanita Ozola, Silvija Lešinska, Dita Vēvere, Jūlija Galjas.

2. rinda no kreisās: Jānis Štāls, Dzintars Dargužis, Ingars Kārkliņš, Norberts Ramanauskis, Kristaps Petrovičs, Edgars Briģis, Raivis Vitols.

 

54.izlaidums 2013. gads 12. klase. Klases audzinātāja Rudīte Dude

1.rinda no kreisās: Līga Štāle, Zinaīda Krauze, Zane Griņus, Elīna Jarbuša, Diāna Ugarenko, Marija Ļebedeva, Edijs Gricjutis

2. rinda no kreisās: Raivis Stašāns, Reinis Pētersons, audzinātāja, Annija Jurģevica, Sigita Lauce

55.izlaidums 2014. gads 12. klase. Klases audzinātāja Elizabete Labalaika

1.rinda no kreisās: Andris Krauze, Zane Kārkliņa, Kitija Kazimiraite, Lauris Dombrovskis, Krista vītoliņa, Aleksandrs Lagutiks

2. rinda no kreisās: Anna Prīliņa, audzinātāja, Marta Prīliņa

56.izlaidums 2015. gads 12. klase. Klases audzinātāja Ieva  Krūmiņa

1.rinda no kreisās: Simona Dobrovoļska, Elīna Krauze, Edvards Jegorovs, Sandra Suļjo

2. rinda no kreisās: klases audzinātāja, Kristaps Vanags, Andris Lagutiks, Alise Misule

3.rinda no kreisās: Roberts Jarbušs, Aleksandrs Boboks, Armands Vītoliņš. Kristaps Lūsītis

57.izlaidums 2016. gads 12. klase. Klases audzinātāja Aija Klūga

1.rinda no kreisās: Jana Bogdanova  Reičela Klova

2. rinda no kreisās: Monta Pagoja, audzinātāja, Baiba Kaņepe
3.rinda no kreisās: Elvis Jegorovs, Valts Pavlovskis, Raimonds Lauris Kulmanis

58.izlaidums 2017. gads 12. klase. Klases audzinātāja Selga Tisenkopfa

1.rinda no kreisās: Veronika Ļahovska, Anda Sirsone, Loreta Petroviča, Viktorija Lagutika, Liāna Signe Misule, Katrīna Freimane

2. rinda no kreisās: Ieva Krauze, Roberts Gorodko, audzinātāja, Austris Priede, Arina Vaičule, Aivija Klūga

 

59.izlaidums 2018. gads 12. klase. Klases audzinātāja Rudīte Dude

1.rinda no kreisās: Ralfs Daniels Pikturns, Asnate Egle, audzinātāja, Elīna Berga, Gita Cīrule

2. rinda no kreisās: Kristiāns Vilciņš, Sendija Ruva, Solvita Šimkune, Everita Lora Klova, Karlīna Veide, Aigars Lauris Griņus

60.izlaidums 2019. gads 12. klase. Klases audzinātājs Jānis Izaks

1.rinda no kreisās: Sinta Višņevska, Lelde Krūmiņa, Loreta Inča
2. rinda no kreisās: Endijs Andersons, audzinātājs, Ričards Dargužs
3. rinda no kreisās: Emīls Grigens, Ivo Čižauskis, Jānis Brasmanis, Andrejs Prīliņš. Fotogrāfijā nav Ērika Briģa un Ērikas Martas Galkauskaites.

61.izlaidums 2020. gads 12. klase. Klases audzinātājs Inese Blūma

1.rinda no kreisās: Betija Dunauska, Laura Pavulāne, Ērika Asmusa, Artūrs Alens Misulis
2. rinda no kreisās: Kristiāna Žeka, audzinātāja, Samanta Anna Labalaika, Elvis Jansons, Maija Skalbiņa 

 Fotogrāfijā nav Amandas Strakšas