Augstkalnes pagasts    
 
 
  Kultūras aktualitātes   ŠODIENA  

Kultūras un izglītības  iestādes:

Augstkalnes bibliotēka
Augstkalnes pag. "Zvaniņi"
Bibliotekāre: 
Tālrunis:63761134

Augstkalnes pamatskola, pirmskolas izgl. iest.
Augstkalnes pag. ," Ezerpils" 
Direktore:
Tālrunis: 63729459

Aktuāli

 
Aktivitātes

Padome

Tūristiem

Kultūra

Bibliotēka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

VĒSTURE

Augstkalnes klubs
Vad: 
Tālrunis: 63729461

Mežmuižas draudze
Draudzes priekšnieks Edvīns Beržinskis

 

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

KARTES

 

Dievkalpojumi - katra mēneša 2. un 4. svētdienā:

       Augstkalnes Mežmuižas ev.lut. baznīcā plkst.1400

4 x nedēļā pieaugušajiem pieejama sporta zāle 

Augstkalnieši preses izdevumos:    spied šeit  

Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
 
 
 

Augstkalnes pagasta pašdarbnieki piedalās novada kolektīvos:

Jauktaja korā „Tērvete” ;
Amatierteātrī „Trīne” ;
Jauniešu deju kolektīvā „Avots” ;
Vidējo ļaužu deju kolektīvā „Avots”

Augstkalnes klubā, kas vienlaikus ir Augstkalnes vidusskolas aktu zāle, kur notiek visi Augstkalnes kultūras pasākumi,  darbojas dramatiskais pulciņš .

Ikgadējie pasākumi novadā :

                        Zemgaļu svētki;

                        LR proklamēšanas gadadienas svinības;

                        Pensionāru sarīkojums;

                        Novada lauksaimnieku saiets;

                        Bērnības svētki;

                        Līgo svētki;

                        Lieldienu sarīkojums;

                        Tērvetes estrādes sarīkojums;

                        Ziemassvētku un Jaunā gada sarīkojums. .

Pagasta dāmu ansamblis sagaida ciemiņus . . .


Pagasta amatierteātris pēc izrādes 16.11.2013.

11.09.2016. pie Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas notika dzejas dienu koncertizrāde “MŪSU SALDĀ INDES GARŠA”

Egona Cēsnieka vitrāža pagasta pārvaldes telpās