Augstkalnes pagasts    
 
 
  Nevalstiskās organizācijas   ŠODIENA  
Augstkalnes pagasta aktīvi darbojas divas nevalstiskās organizācijas -

 "Mezmuižas mežrozītes" un nodibinājums " Lāsītes"

 

Aktuāli

 
Aktivitātes

Padome

Tūristiem

Kultūra

Bibliotēka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

VĒSTURE

 

 

 

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

Biedrību un nodibinājumu realizētie projekti  

Nr.

p.k.  

Projekta nosaukums   Projekta iesniedzējs   Kopējās izmaksas   Finansēšanas avots   Rezultāts  
1 Veselīga dzīvesveida un ārstnieciskās vingrošanas istabas izveide Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes"   10000.-   LEADER   Telpu remonts, iegādāts ārstnieciskās vingrošanas un logopēdiskais inventārs  
2 Prasmīgās rokas   Nodibinājums „Lāsītes”   2592,-   KIF   Mājturības telpas aprīkojums un inventārs  
3 Izmaini šodienu rītdienai   „Lāsītes”   3000,-     Augstkalne  
4 Gājēju celiņš Augstkalnes pagastā   „Lāsītes”   10000,-     Augstkalne  
5 Veselīga dzīvesveida un ārstnieciskās istabas izveide Augstkalnes pag.”Zvaniņi” 2.kārta   „Mežmuižas mežrozītes”   4000,-     PII „Zvaniņi”  
6          

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
 
 
 

 
Tērvetes novads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodibinājums ,,Lāsītes’’ savu sadarbību ar skolu uzsāka 2008. gadā, kad noslēdza līgumu ar mērķi savstarpēji atbalstīt viens otru.

Tā kā nodibinājuma mērķi ir

·         Veicināt daudzbērnu ģimeņu bērnu un jauniešu attīstību un socializāciju;

·         Celt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā, iesaistot tās izglītojošās programmās;

·         Sadarboties ar Augstkalnes vidusskolu, atbalstot to dažādās jomās;

·         Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un vērtības, 

Tie ir ciešā saistībā arī ar skolas mērķiem. Nodibinājums ir piedalījies skolas rīkotajos pasākumus un sniedzis savu atbalstu Ziemassvētku pasākumos , rīkojot loteriju un iegūtos līdzekļus ziedojis skolas zvana iegādei.

2011.gada 4.novembrī tika atklāts jaunizveidotais mājturības kabinets, kurš tapa  ,,Programmas Kopā ar ģimeni un skolu  projekta  ,,Prasmīgās rokas’’’’ ietvaros. Tas ir ieguvums gan skolai, gan nodibinājumam, jo katrs šīs telpas un inventāru varēs izmantot saviem mērķiem un bērni un jaunieši varēs apgūt jaunās tehnoloģijas un mācīties jaunas prasmes.

"Mežrozīšu" aktīvistes

Projekta rezultātā izveidotā jauniešu atpūtas telpa ar tenisa, biljarda, novusa u.c. spēļu galdiem

Projekta rezultātā izveidotā bērnu rotaļu laukums

Atpūtas vieta ezermalā

BMX trase

Labiekārtotā peldvieta ar pludmales volejbola laukumu, atpūtas un piknika vietām, 
bērnu rotaļu vietām, auto stāvlaukumu