Augstkalnes pagasts    
 
 
  Skolas Augstkalnē   ŠODIENA  

Skolas Augstkalnē (Mežmuižā)

   Pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1817.gadā Kurzemē un Zemgalē sākās skolu atvēršana zemnieku bērniem. Tās lielāko tiesu uzturēja dzimtkungi. Par 9 gadiem jaunākus bērnus skolās neuzņēma. Skolas laiks bija no Mārtiņiem līdz Jurģiem. Pagasts deva mācību grāmatas un mācību līdzekļus.

Aktuāli

 
Aktivitātes

Padome

Tūristiem

Kultūra

Biblioteka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

VĒSTURE

   1841.gadā skolas atvēra Lielberķenē, Mazberķenē, Mūrmuižā. 1849. - 1850.gadā skolas atvēra Lielberķenē un Mežmuižā.

 

Sākotnēji skolas ēka atradās vietā starp “Ceriņu” un “Rubeņu” mājām.  "Ceriņu” skoliņa bijusi prāva māla-kleķa ēka ar salmu jumtu. Kad “Ceriņu” dzīvojamā māja un kūts celta, skolas ēkā dzīvojuši gan paši jaunās mājas saimnieki, gan turēti lopi. Ap 1933.g. “Ceriņu” mājas celtniecība pabeigta un vecā skolas ēka tiek nojaukta.

 

 

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
Novada pagasti
 
 

1880.gada 28.augustā Mežmuižas baznīcas ērģelnieka ģimenē dzimis Gustavs Klaustiņš – LU docents, kordiriģents, ērģelnieks. Viņa tēvs Roberts Klaustiņš pagasta zemnieku bērniem savā dzīves vietā "Ērģelnieku" mājās atvēris skolu, ko vecas paaudzes cilvēki vēl šodien atceras par Klaustiņa skolu.

1876.gadā Berķenes, Vilces un Mežmuižas pagasti uzceļ jaunu skolas ēku Mežmuižas pagasta Berķenē. Tā darbojas līdz 1978.gadam. Patreiz tā atrodas Vilces pagastā.

 

Epizodiski pagasta bērnu apmācība notikusi arī mācītājmuižā "Šalkas" sarkanajā ēkā pie mācītāja Zēzemaņa 

Mācību klases atradās arī  muižas bijušajā klētī - magazīnā (Vēlāk pienotava)

1880.gadā tika uzcelta jauna sarkanu ķieģeļu ēka – Mežmuižas pagastskola (30-to gadu foto). R.Sēlis raksta: “Skolēnu skaits še sniedzās ap septiņdesmit. Skolotājs bija viens.” Laika gaitā skolas nosaukumi ir mainījušies: 30 gados tā saucās Mežmuižas 6 klasīgā pamatskola.

Palielinoties skolēnu skaitam daļa no klasēm tiek izvietotas ēkā aiz pienotavas jeb “baltajā” skolā. Īslaicīgi 2 klases atradās "Suteņu"mājās. 30 gadu beigās skolas ēku iecerēja paplašināt, tāpēc tika atvesti būvmateriāli, bet celtniecības darbi nenotika. 1940. gadā skolas ēkai tika nomainīti visi logi. 

1946. gadā “baltajā” skolā tiek iekārtoti arī dzīvokļi skolotājiem. Telpu trūkuma dēļ daļa no klasēm mācības turpina šajā, bijušajā Mežmuižas vienības namā.

Skolas nosaukumi:

 • 30-tajos gados – Mežmuižas 6 kl. Pamatskola;
 • līdz 40-to gadu pirmajai pusei – Augstkalnes pagasta tautskola;
 • 1945./46.m.g. – Augstkalnes pagasta nepilnā vidusskola;
 • no 1946.gada – Augstkalnes 7.gadīgā skola;
 •              - Augstkalnes 8.gadīgā skola;
 •              - Augstkalnes 9.gadīgā skola;
 •              - Augstkalnes pamatskola.

   Zināmie skolu direktori līdz 1954.gadam:

 • Oto Pīlāgs;
 • Vilhelms Blumbergs;
 •         Kundziņš;
 • Otīlija Rozenberga;
 • Hugo Bērtulis;
 •      Siliņš;
 • Vincents Jubelis.

 

 

Mežmuižas 6.klasīgā pamatskola

Skolotāji : 2 rindā sēž no labās:V.Blumbergs (direktors), E.Vinkevica (Daunere), Menģele O.Gudēlis. Atpazītie skolēni: Rīdzenieks Kārlis , Meļķizedeks Jānis, Gošs Valdis,Dombrovska (Krūmiņa) Milda ,Rūdolfs Arvīds, Gustus Zenta, Zvirbule Paulīne, Cīrule Ārija, Ērmane Elza, Millere Biruta, Helmane Elza, Černaja Eižēnija, Liepa (Baroniņa) Alma, Bērziņš Edgars, Brigmanis Fricis, Austra Lasmane, Krūmiņš Leons, Gintere Milda.

Mežmuižas 6.klasīgā pamatskola - 1933.g.

1.rindā sēž no kreisās skolotāji:Elza Vinkevica(Daunere), Vilhelms Blumbergs(direktors), Paulīna Menģelis,  stāv –Gudēlis.

2.rindā no kreisās:Zina Rozīte, Lonija Zvirbule, Milda Liepa, Lidija Kode, Arvīds Bērziņš, Mirdza Puniņa, Fricis Galevics, Arianna Cīrule, Johanna Krūmiņa, Austra Lasmane.

1935. gads

Skolotāja Elza Vinkevica (Daunere ), V. Blumbergs (direktors).

Atpazītie skolēni: Alma Liepa (Baroniņa), Līvija Pilverte, Elza Ērmane.

1938.g. izlaidums

Skolotāji: V. Blumbergs (direktors), Artūrs Čipas, Valija Granovska, Paulīna Struncēna, Struve, Špillere. 

Skolēni:2.rindā no kreisās: Vilma Fukse (Hofmane), Vilma Pļavniece, Zenta Meija, Vilma Cēsniece, Ausma Helmane, Lidija Ceriņa (Rūdolfa), Irma Donebrovska, Austra Žiglevica, Silvija Šulce.

3.rindā no kreisās: Zigfrīds Ruševics, Ritvars Ābele, Ilgvars Bumburs, Rihards Rollis, Kārlis Rīdzenieks, Arvīds Rūdolfs, Voldemārs Millers, Gunārs Briedis.

1939.gada29.maijā - Mežmuižas 6.kl. pamatskola

Atpazītie: V.Blumbergs (direktors). Alberts Ābelīte, Grabovska (ārste). Broņislava Liņģe, Sofija Liņģe, Eifrozīnija Liņģe, Elvīra Černaja, Zigrīda Šteinberga, Artūrs Bušmanis, Otto Auniņš, Hugo Paegle, Vilma Bērziņa, Arnolds Bumbulis, Ausma Veilande, Mirdza Vilciņa, Ausma Bruniņa, Vilma Pļavniece, Žanis Kupčs

 

1943.g.

2. rindā sēž pa labi: 7.-V Blumbergs (direktors), skolotāja Balode, Z.Dombrovska, H.Puiķis.

 

Atpazītie skolēni: Pļavinieks, Marija Grīna, Ausma Lešinska, Amanda Žiglevica, Lidija Bērziņa, Ausma Budevica (Mandeika), Mirdza Gaile, Austra Liepa (Dombrovska), Meija, Zigrīda Andrejaite, Ausma Siļķe, Žoržs Siksna, Laimonis Kublinskis, Ruta Čekstere, Osralds Kiršteins, Skaidrīte Rīdzeniece, Gunārs Čeksters.

1944.g.

 

1.rinda sēž no kreisās: Velta Meija (Cīrule), skolotājs V.Blumbergs (direktors), H.Puiķis, Silvija Šulce, Zigrīda Dombrovska, Grakovska.

2.rinda pa kreisi: Ingus Marcinkus, Kalniņš, Rudišs, Gotfrīds Pļavnieks.

1947.gads.

 

Skolotāji: Alberts Ružģietis, Elza Daunere, Otīlija Rozenberga, Eleonora Veilande, Paulīne Zvirbule, Velda Fridrihsone, Irina Pozņakova

 

Atpazītās personas: Ābelīte Brigita, Siļķe Ausma, Ieva Daunere (Čekstere), Aida Mitrevica (Sproģe), Kublinska (Valtere) Ausma, Pūķis Imants, Cihovska Astrīda, Leja Velta, Kozlovska, Mūrnieks Ansis, Vinkevica Lizete, Helmane Elza, Bērziņa Edīte, Kublinska (Vīgante) Dzidra, Pļavniece Ārija, Kadačigovs Vladimirs, Eglīte Drosme, Paškevica Velta, Kublinska Līna, Kublinsris Arnolds, Jauce Marta, Grabovska, Kublinsris Laimonis, Žurovska Rita.

1948.g.kopīgā izlaidumā.

Skolotāji: Irina Pozdņakova, Eleonora Veilande, Paulīna Zvirbule, Otīlija Rozenberga, Velta Fridrihsone, Elza Daunere, Alberts R., Milda Fridrihsone.

 

Atpazītās personas: Jānis Vārdiņš, Laimonis Kublinskis, Gunārs Čeksteris, Ēriks Petrevics,Veilande Rita, Bērziņa Mairita, Bērziņa Mārīte, Vīmere Zenta, Ieva Daunere(Čekstere), Ausma Kublinska(Valtere), Artūrs Garbils, Briģis Gunārs, Briģis Aivars, Veilands Maksimiliāns, Rubļevskis, Paulīne-Berta Zvirbule, Laima Ābelīte, Žurovska Rita, Ābelīte Ruta, Meija Imants, Pēteris Ieviņš, Imants Krūmiņš, Grunskis Laimonis, Kārlis Šteinbergs, Mitrevica Milda, Galevica Dzidra(Vīmere), Siļķe Ausma, Bērziņa Edīte, Braubāre Steiga, Veilands Modris, Misulis Ilgvars, Imants Šteinbergs, Kozlovskis, Helmanis Rihards, Laimonis Grunskis, Pelle Kārlis, Pelle Marija, Lipska Ruta, Ezeriņa Maija, Fridriksone M., Sauka Rita, Ābelīte Amālija, Aldis Freidenfelds, Ezeriņš Jānis, Mitrevica (Sproģe) Aida, Ruta Čekstere (Krauze), Čekstere Alvīne, Modris Čeksteris, Kublinska Līna, Kublinska (Vīgante) Dzidra, Dombrovska Ruta, Garbils Artūrs, Kublinkis Arnolds.

1948.g.

1.rindā sēž no kreisās puses: skolotāji-I.Pozņakova, Veilande,  P.Zvirbule, O.Rozenberga (direktore). Frīdrihsone, E.Daunere.

2.rindā stāv no kreisās puses: Jānis Vārdiņš, Laimonis Kublinskis, Rita Žurovska, Ārija Pļaviniece, Gunārs Čeksters, Ēriks Petrevics, Uldis Freindenfelds.

1950.g.24.jūnijs.

1.rindā sēž no kreisās: skolotāji H.Bārtulis, A.Peculaviča, L.Kinstlere, A.Holste, B.Freimane, V.Jubelis(direktors.), A.Jubele, O.Bārtule, M.Ivsiņa, I.Pozņakova, stāv-A.Celms.

2.rinda no kreisās: Ē.Cihovsks, L.Siksna, Dz.Kublinska(Vīgante), Ē.Mīrone, L.Netenberga, I.Meija, G.Saldābols.

1952.g.

1.rindā sēž no kreisās: Daila Daujāte, Ērika Vēliņa, Rita Siļķe, Ruta Čekstere, Stikute, Lija Petrova.

2. rindā sēž no kreisās atpazītie: H.Bārtulis,Gaujēna G. O.Bārtule, B.Freimane (nod. vad.), A Jubele, V.Jubelis(direktors), A.Peculeviča, M.Jubele, P.Jubelis, Marčenoks I. Polozkovs A.

3. rindā no labās: Krūmiņš, Aļekna, Ēvalds Pikaraucis (seko krievu klases absolventi) Cēsinieks.

4.rinda no kreisās: Voldemārs Pelle, Jānis Ābelīte, Alfrēds Holsts, Eduards Hofmarks, Konstantīns Pelle, Arnolds Kublinskis.

 

 

1953.g.

1.rindā no kreisās: Zenta Burģele, Ārija Daujāte, Valija Grīslere, Lilija Austruma, Astrīda Cihovska,Velta Ābelīte(Dude).

2. rindā no kreisās: P.Ratkēvičs, Velta Paradauska, skolotāji-H.Bārtulis, A.Celms, A.Holste, V.Jubelis (direktors), A.Jubele, O.Bārtule, I.Savska, Sk. Bartele, skolniece Ārija Hofmarka, Ivars Auziņš.

3. rindā no kreisās: Savickis, Gunārs Grickevičs, Ronis, Ēriks Misulis, Miervaldis Šteinbergs, Aida Mitrevica, Harijs Rozentāls, Aldona Garbila, Guntis Šāvējs, Viktors Jubelis, Alfrēds Holsts.


No 1954.gada līdz 2000.gadam šajā skolā mācās krievu tautības bērni.

Direktori no 1954.gada līdz 2000.gadam:

 • Aleksandrs Polozkovs;
 • Ņina Geveilere;
 • Vera Dobriņina;
 • Ivans Marčenoks;
 • Jefims Jakuškins;
 • Tamāra Goverdovska;
 • Jevgeņija Ivanova;
 • Gaļina Nikolajeva;
 • Ārija Juna;
 • Raja Samofalova.  

Skolotāji  - 1984.g.

Skolotāji  - 15.06.1995.

   Sakarā ar mazo skolēnu skaitu 2000.gadā skolu slēdza.

Pēc skolas direktora Vincenta Jubeļa ierosinājuma 1951. gadā Mežmuižas pili sāk pārbūvēt un piemērot skolas vajadzībām.

1952. gadā daļa no latviešu klasēm tiek pārcelta uz pils ēku. Dažas klases īslaicīgi atradās "Vīnkalnos". Drīz skolas sadalās un izveidojas Augstkalnes 1. septiņgadīgā un 2. septiņgadīgā (ar krievu apmācību valodu) skola.

1954. gadā ar Elejas rajona Tautas Izglītības nodaļas lēmumu 1. septiņgadīgā skola tiek pārveidota par vidusskolu. Par tās pirmo direktoru kļūst Vincents Jubelis.