Augstkalnes pagasts    
 
 
  Tūristam:   ŠODIENA  
Apskates objekti pagasta centrā

3D panorāmas (exe datnes - 01.11.2012.):   Centrs     Krustojums    Pils1     Pils2       Vīnkalni     Silaine    Bērnudārzs     Dzirnavas     Baznīca 

Pils iekštelpu panorāmas skati sadaļā:    skola / pils


Aktuāli

 
Aktivitātes

Pārvalde

Tūristiem

Kultūra

Bibliotēka

Sports

NVO

Uzņēmējdarbība

1.Mežmuižas baznīca
2.Mežmuižas(Augstkalnes)pils
3.Ūdensdzirnavu ēku komplekss, aizsprosts un elektrostacija
4.Parks
5."Sēļa taka"
6.Raiņa akmens
7.Represēto piemiņas vieta
8."Silaines" akmens
9.Dzirnavu ezers

VĒSTURE

Mežmuižas baznīca

Mežmuižas pils

 

Skolas

 

Personības

Sportisti

Vēstures apraksti

 

 

KARTES
Centrs
Pagasts
Novads

Google maps

 SAITES  

Augstkalnes vsk.

 
Tērvetes novads
Augstkalne gleznās
Novada pagasti
 

 

 

Pagasta teritorijā:

 

Dzirnavezers

 

 
Apskates objekti pagasta centrā:

 

  Ap 1490-1530.g. Mežmuižā klejojošie mūki uzceļ koka lūgšanu namu, kurā sludina un aicina ļaudis pieņemt katoļu ticību. Vēlāk tiek celta akmens mūra baznīca. 1648. gada 24. augustā iesvētītā Mežmuižas evanģēliski luteriskā baznīca. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.  Pirmais zināmais Mežmuižas mācītājs bija Juris Mancelis (1593-1654) - ievērojams garīgās literatūras rakstnieks. Iekštelpās notiekusi daļēja restaurācija. Iekštelpu un ārpuses sienās atrodas interesantas piemiņas un kapu plāksnes. Kapa plāksne M. un A.Šrēderēm ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. 

Mežmuižas baznīca

   
Pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts neogotikas stilā. No 1954. gada atrodas Augstkalnes vidusskola. Vairākkārt pārbūvēta. Pilī pietiekami labi saglabājušās divas telpas, kuras ir restaurētas. Ap pili atrodas parks - 12 ha ar 46 koku sugām. Tajā dzīvo vāveres, pūces, dažādi citi putni. Parkā atrodas arī pirmās - koka pils pamati un pagrabi, par kuru sīkāku ziņu nav. Skolas internātā iespējamas naktsmītnes, ēdnīcā - ēdināšana.  

Mežmuižas pils

 

19 gs. otrajā pusē celtās ūdensdzirnavas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Apkārtnē atrodas arī pils pārvaldnieka māja, klēts, kalpu māja. Pārbūvētajās ūdensdzirnavās vēlāk atradās "pogu" fabrika- furnitūras rūpnīcas filiāle. Tagad telpas gaida uzņēmīgus cilvēkus ražotnes izveidei. Blakus atrodas 2000 gadā pabeigtais HES ar max. jaudu līdz 120 KW. Dzirnavu ezerā( 20 ha ) ik gadus ligzdo gulbji. Ierīkota peldētava.

 

V.Rīdzenieka fotogrāfijā redzam Jāni Raini pie dzirnavu aizsprosta.

  Svētes krastā atrodas daļēji iekopts parks.  Tā malā atrodas futbola un volejbola laukumi, veselības taka,  ierīkota piemiņas vieta rakstniekam Robertam Sēlim. Saskaņojot ar pašvaldību šeit iespējams arī celt teltis, ir ugunskura vieta.  

Parks

Upes stāvajā nogāzē mākslinieks M.Zaurs veidojis piemiņas taku rakstniekam Robertam Sēlim. Savam novadam R.Sēlis veltījis grāmatas "Leišmale", "Silaines muiža" u.c. Taka gaida atjaunotājus. Takas malās interesanti apskates objekti - R.Sēļa dzīves gājums vara kalumos, kādreiz slavenā kolhoza "Silaine" akmens. Pār Svētes upi ved romantisks tiltiņš.

SILAINES  akmens

J.Rainis nedēļas nogalēs viesojies pie fotogrāfa V.Rīdzenieka. Šie atpūtas brīži fiksēti fotogrāfijās, kuras var aplūkot vidusskolā. Svētes krastā uzstādīts piemiņas akmens.

Raiņa akmens

"Svēti būsat tautai savai" (E.Ķezbere) - tādi vārdi iegravēti represiju (1941-1949) upuru piemiņas akmenī.

Represēto piemiņai

Daudzus no apskates objektiem izveidoja un sakopa laikā, kad Augstkalnē ar panākumiem darbojās kopsaimniecība "Silaine". To vadīja Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris Kārlis Vilsons.

SILAINES akmens

Dzirnavu ezera platība ir 20 ha , garums apm. 2 km, platums 100-200 m. Ezerā ligzdo gulbji. Ierīkota peldētava. Lai makšķerētu jānopērk pašvaldībā licenze. Savulaik šeit bagātus lomus vilcis arī J.Rainis. Iespējama laivu noma.

Dzirnavezers

Aizsargājams objekts:

Svētes upes dabas liegums - 46 ha - izveidots, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas meža biotopu - boreālie meži un pļavu biotopu - mēreni mitras pļavas, kā arī neregulētu upes ieleju. Sastopamas divas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas – lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgalē) un villainā gundega, kā arī Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga – spilvainais ancītis.

Svētes krastos

 Padomju armijas raķešu bāzes angāri, starta laukumi un citi objekti  - to visu vēl daļēji vari paspēt apskatīt Skaru mežā

Raķešu starta laukums