Par skolu  
Aktuāli

Dibināšanas gads    -   1954
Izglītojamo skaits 2023./2024.m.g.  - 165
  Tai skaitā: 
(pirmsskolas grupās - 45, pamatskolā - 120
Pedagogu  skaits   -  25
Direktors :  Valdis Bogdanovs       
Direktora vietnieki:
Izglītības jomā –  Valentīna Ciganoviča, Rudīte Dude
Informātikas  jautājumos – Jānis Izaks
Saimniecības pārzinis – Ojārs Rūdofs

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi
Pamatskolas izlaidumi

 

E-pasts:  augstkalnes.skola@dobele.lv

Vēsture
Pils
Pagasts
 
   

Juridiskā adrese: Dobeles novada izglītības pārvalde
Reģ. nr. 90009147276   PVN maksātājs  LV90009147276   
Brīvības iela 17, Dobele 
LV28UNLA0050014477694, LVHABA0551026265624

 


PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES  

( Jānis Rainis )

 

 

 Skolas himna:

 

Veltījums skolai - 
skolas himna

Gadu sagšu uzsegusi -
Sagaida mūs vecā pils.
Lūk, uz sliekšņa rotaļājas
Bērnu dienu sapnis zils.

                Ezermalā pretī liecas
                Tas pats vecais vītolzars.
                Un kā toreiz klasē zogas
                Apmaldījies saules stars.

Retāka kļūst liepu rinda,
Gadi sirmos zarus liec.
Lūdzu, bargā Vējamāte
Mūsu liepas neaiztiec !

                Atkal ausīs jauni rīti,
                Saule zemei gaismu dos ;
               Atkal mūsu veco skolu
               Bērnu balsis piečalos.

 Piedz:    Bija, ir un paliks mūsu
               Augstkalne un Svētes krasts,
               Jo te, mūsu skolas sienās
               Dzīves ceļa sākums rasts.

 

Maigas Kurčanovas vārdi, Imanta Zaķa mūzika

  Misija - Skola kā Augstkalnes pagasta kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē bērniem no pirmskolas vecuma ir pieejama kvalitatīva izglītība, daudzveidīga interešu un spēju attīstīšana.

  Vīzija –  Mūsdienīga, konkurētspējīga, tradīcijām bagāta skola personības izaugsmei.

Galvenā skolas vērtība - cilvēks: skolēns, skolotājs, vecāki.

Metodiskās komisijas:

Eksakto mācību priekšmetu MK (vad. Marija Pelnika)
Sākumskolas MK (vad. Sandra Ramanauska)
Valodu MK  (vad. Selga Tisenkopfa )

 

 

Augstkalnes pamatskola atrodas skaistā vietā, ezera krastā, Mežmuižas pilī. Ēka, kas celta 19 gs. beigās un piederējusi firstam Līvenam , 1884. gadā pārgāja barona Hāna īpašumā. Pils celta neogotikas stilā un ir valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis. 1981. gadā tika pabeigta skolas internāta – sporta zāles ēka. No 1993. līdz 1995. gadam veikta skolas ēkas fasādes restaurācija un jumta seguma nomaiņa. 2002 gadā skolā notika  Pasaules bankas un pašvaldības finansētie ēku siltināšanas un renovācijas darbi. 2004 gadā pabeigta skolas zāļu restaurācija.
 

   

Skolas sporta zāles, internāta un mācību klašu ēka

Pirmsskolas grupu ēka

  Skola piedāvā divas pirmsskolas, pamatizglītības vispārizglītojošās programmas. Skolā mācās arī bērni no tuvākajiem pagastiem (Tērvetes, Bukaišu, u.c.). 2000. gadā notika Augstkalnes vidusskolas un Augstkalnes pamatskolas apvienošanās.  2002. gada nogalē izveidojās Tērvetes novads, kurā esam arī mēs. Ar 2014. gada 1. septembri, reorganizācijas rezultātā, tika apvienota Augstkalnes vidusskola ar Bukaišu pamatskolu, atstājot filiāli Bukaišu skola. 2015. gada 1. septembrī tiek pārtraukta izglītības programmu īstenošana Augstkalnes vidusskolas filiālē Bukaišu skola. 2018.gadā pie skolas atklāts jauns sporta spēļu laukums. Augstkalnes pamatskola – iecienīta vasaras sporta, atpūtas un radošo nometņu vieta.

 

Skolas virtuves, ēdnīcas un garderobes telpas piedzīvojušas patīkamas pārmaiņas

 

Labiekārtotie dabaszinību kabineti ar jaunajām mēbelēm, interaktīvajām tāfelēm, planšetdatoriem, bezvadu internetu un citām mūsdienu tehnoloģijām

 

Realizējot dažādus projektus, pēdējo gadu laikā, pie skolas ir izbūvēts jauns multifunkcionālais sporta laukums, abās pils pusēs atjaunotas kāpnes un terase

 

  Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem