Par skolu  
Aktuāli

 

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi

Pamatskolas izlaidumi
Vēsture

 

 

Pils    
Pagasts    
   
   
   

 

 

 

 

Mežmuižas (Augstkalnes ) pils.

"Neogotikas interpretāciju neapmestu ķieģeļu arhitektūrā demonstrē Zemgalē, Lietuvas pierobežā celtā Mežmuižas (Augstkalnes) pils. Šī celtne, kas būvēta firstu Līvenu laikā (tātad pirms 1870. gada, kad to nopirka barons V. fon Hāns), bija daudz tuvāka tam neogotikas traktējumam, ar kuru sastapāmies Ķimāles, Vānes un Rūmenes muižas kungu mājā. Ēkas pamatapjoms, ko raksturo simetriski sānu rizalīti un uzsvērta ēkas centrālā daļa, šeit bija ietērpts pusgotiskās dekorācijās. Samērā eklektisko, nekonkrēto logailu formas un pārējo elementu dēļ ēkas stilistiskā identitāte gan nosacīti saistāma ar neogotiku. Nav brīnums, ka romāna "Silaines muiža" (tā darbības vieta bija Mežmuiža) autors rakstnieks R. Sēlis celtni raksturojis kā "vienkāršā vācu renesanses stilā" celtu ēku, piebilstot, ka tā "izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu". Mežmužas pils autors pagaidām nav zināms, bet vēl 1932. gadā Kurzemes provinces muzejā ir glabājies šīs ēkas projekts. Jādomā, ka projekta autors būs bijis Oto Dīce, kas pils celšanas laikā darbojās Jelgavā un visdrīzāk varēja apkalpot šī reģiona muižas. O. Dīces darbiem raksturīgs arī pils specifiskais logailu veidojums."

Dainis Bruģis "Historisma pilis Latvijā" 59. lpp

 

Klikšķini, lai palielinātu

 

                       

  

 

 

Interjera 3D panorāmas (exe):

Pagasta panorāmas meklē sadaļā:  pagasts/tūrisms

Lielā zāle

Mazā zāle

Foajē

Mūzikas klase

 

2 stāvs

 

 

MEŽMUIŽAS (AUGSTKALNES) PILS VĒSTURE

Par Latvijas lauku ainavas un arhitektūras neatņemamu sastāvdaļu bija kļuvusi muižu vēsturiskā apbūve, kur nozīmīgāko vietu ieņēma muižas kungu dzīvojamā māja jeb pils. Tiek uzskatīts, ka Līvenu dzimtas celtā nelielā pils atradusies Svētes upes krastā. Par to vēl liecina pagrabi krastmalā.
"Kad firsts vēl nebija precējies, dzīvojis Silenes vecajā pilī. Kad ārzemēs apprecējis dejotāju, pārnācis dzīvot Buku muižas lielajā pilī. Silenes veco pili noplēsa un tās vietā uzcēla jaunu. Kad meita apprecējās ar Vidzemes baronu Hānu, tad pils būvi galīgi nobeidza". Mežmuižas pils autors pagaidām nav zināms.
Pils celtniecība norisinājusies gausi. Ķieģeļi, grants, kaļķis vests ar zirgiem no apkārtējiem ķieģeļu cepļiem. Galvenais celtniecības meistars bijis Fricis Dūrmanis. Celtniecības brigādē bijuši apmēram desmit cilvēki. Tāpēc pils celtniecība pilnīgi pabeigta tikai apm. 1912. gadā.
Pati pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses iežogota ar veco parku, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu un vecās kapsētas lielajiem kokiem, tā izstaro savādu romantisku noguruma nokrāsu.
Muižas parks ir neatņemama pils sastāvdaļa. Tā platība ir 12 ha. Parkā ir 46 koku sugas, 12 no tām ir ievestas. "Mācīts dārznieks ar strādniekiem kopis parku un lielo augļu dārzu. Latviešu zemniekiem bijis liegts uzturēties parkā. Tikai pēc labi padarīta darba barons Hāns Līgo vakarā atļāvis savā skaistajā parkā priecāties, piekodinot, lai neaplauž kociņus un nenomeņģē jauno zāli un puķes. Muižas lielajā dārzā ābeļu zari līkuši zem augļu svara. Vietumis šie zari no augļu pārpilnības karājušies uz zemi kā sārtas sīpolu grīstes.
Pie pils bija liels zirgu stallis, kurā barons audzējis izjādes zirgus. Muižai tuvu lielie sili, kur viņš vasaras pavadījis medījot un izpriecās. 1981. gadā uz muižas zirgu staļļu pamatiem uzcēla skolas sporta zāli un internātu.
Pils pagrabstāvā bijušas palīgtelpas. Kurinātava. Noliktava. Veļas mazgājamās telpas. Pēc pārbūves pagrabstāvs izlikts ar flīzēm. Ir virtuves bloks ar 3 ēdamtelpām, koka un metālapstrādes darbnīcas. Šogad vienā no pagrabtelpām tiks iekārtota skolas kafejnīca.
1 stāvā bija 3 zāles ar parketa grīdu, virtuves telpas, 2 apaļās zāles, guļamistabas. Lielās zāles stūros kamīni. Pēc pārbūves 1 stāvā ir divas zāles, viena lielā zāle, savienota ar divviru durvīm ar mazo zāli. Apaļajās zālēs bioloģijas un dziedāšanas klases. Viena garenā zāle sadalīta trīs telpās. Zāles interjers saglabājies. No pirmā stāva foajē uz otro stāvu ved platas kāpnes.
Pirms pārbūves 2 stāvā bija dzīvojamās telpas. Griesti zemi, šauri, mazi lodziņi. Pēc pārbūves - plašas, gaišas klašu telpas.
Pils telpas spodrinājušas un kopušas istabenes, vešerienes un citi kalpotāji. Visus darbus uzraudzījis muižas pārvaldnieks. Barona Hāna saimniekošanu muižā pārtrauca Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gadā un tai sekojošā agrāro attiecību mai
ņa.

1918. gadā muiža tiek atsavināta un uz pili pārceļas pagasta valde. Barons Hāns aizbrauc uz Vāciju, atstājot muižas pārvaldnieku.

Pilī pagasta valde atrodas līdz 2 Pasaules karam.

1943. - 44. gadā pilī atradās vācu armijas atpūtas nams.

1945.gadā pilī ir mācību centrs krievu virsniekiem, reizē arī atpūtas nams.

1946. - 1951. Gadam pilī izvietojas Izpildu komiteja un tautas nams.

1951. gadā pēc septiņgadīgās skolas direktora Vincenta Jubeļa ierosinājuma pili sāk pārbūvēt un piemērot skolas vajadzībām. Ēka zaudē savu sākotnējo funkciju. Tiek zaudēta interjera mākslinieciskā apdare.

1954. gadā sāk darbu vidusskola un turpina vēl tagad. Šajā laika posmā pils ēkas iekšpuse tiek piemērota klašu telpām. Vairākas reizes pārbūvēta.

1992. gadā sākta un 1994. gadā tiek pabeigta ēkas fasādes restaurācija un jumta seguma nomaiņa. Nomainīts šīfera jumts pret skārda jumtu, nokrāsota un salabota fasāde. Atjaunoti vētrā nogāztie tornīši, atjaunots balkons ezera pusē.

2002. gadā pabeigti skolas renovācijas darbi - logu nomaiņa, siltināšana, ventilācijas un centrālapkures izveide.

2004. gadā pabeigta abu pils zāļu restaurācija.

Skolas zālē notiek visi skolas un pagasta kultūras pasākumi.

Tāpat kā ārējā, tā iekštelpu veidojumā, arhitektūrā un dekorā atspoguļojas sava laika arhitektūras stili.

Materiālu sagatavoja Dzidra Vīgante

Vairāk par pili vari lasīt sadaļā: pagasts/pils  un pagasts/vēsture

Tērvetes novada svētkos pils terasē notiek ikgadējie klasiskās mūzikas koncerti

Pils un parks tiek izmantoti teatrāliem uzvedumiem

Pils telpas tiek iznomātas saviesīgu pasākumu rīkošanai. Tā ir iecienīta vasaras atpūtas, sporta un radošo nometņu vieta.

 

 

 

 Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem