EN
RU
DE

   
Par skolu  
Aktuāli

 

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi  
Pamatskolas izlaidumi

  

                                           

Vēsture
Pils
Pagasts
Informātika

 

 

 

 
 

Zinību diena 2021

 
 

Zinību diena 2020

 

Zinību diena 2019

 

Skolotaji 2012./2013. mācību gadā.  

 

Skolotaji 2003./2004. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisas ) J.Izaks, I.Dombrovska, G.Jērane.
2. rinda ( no kreisās ) A.Valtere, L.Karloviča, I.Mitrevica, S.Romanauska,
M.Pelnika, D.Briedīte, E.Labalaika, V.Laiviņa, A.Valdiņš, R.Dude.
3. rinda ( no kreisās ) L.Serdante, L.Štāle, A.Kopitova, J.Kalniņš, V.Ciganoviča, Augstkalnes pak.c. vad. J.Belova, M.Trahotkina, I.Samohvalova, A.Klūga, 
A.Cēsniece, Dz.Vīgante, I.Zaķis
.

 

Skolotāji 1994./95. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisās ) R.Lūsvere, Dz.Vīgante, M.Pelnika, V.Bolše, I.Mitrevica, 
D.Briedīte, A.Cēsniece, L.Zeime, A.Aļeinikova.

2. rinda ( no kreisās ) J.Izaks, L.Šteiberga, A.Valdiņš, A.Valtere, E.Labalaika, 
A.Bondars, V.Laiviņa, I.Roze, A.Garkalne, R.Dude.

 

Skolotāji 1985/86. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisās ) I.Roze, V.Ūdre, A.Valtere, M.Vilemsone, L.Zeime, Dz.Vīgante, R.Lūsvere, V.Laiviņa, A.Ruševica, I.Strautmane.
2. rinda ( no kreisās ) A.Valdiņs, A.Bondars, Z.Karols, E.Labalaika, L.Štāle, A.Dauģe, V.Bolše, A.Cēsniece, A.Arkliņa.

 

Skolotāji 1974/75. mācību gadā.

(No kreisās ) V. Cīrule, Z. Pilāne, A. Dauģe, R. Lūsvere, V. Bolše, R. Pihtova, V. Stiprā, E. Roze, A. Valtere, Dz. Vīgante, I. Daunere, L. Briedis.

 

Skolotāji 1961/62. mācību gadā.

Sēž (no kreisās ) L. Briedis, P. Straume, T. Straume, V. Gedrovica, A. Holste, A. Peculeviča, Br. Zeļenkova, I. Vagare, J. Liepiņš.
Stāv ( no labās ) E. Lankenbergs, Sk. Bartele, Dz. Vīgante.

 

Skolotāji 1956/57. mācību gadā.

Sēž (no kreisās ) A. Holste, L. Krone, R. Krūmiņa, A. Jubele, V. Jubelis, A. Peculeviča, Sk. Bartele, L. Bērziņa, Z. Ķirule
Stāv ( no kreisās ) G. Sedols, P. Jubelis, M. Jubele, V. Žākle, M. Freiborne, I.Macate, Br. Zelenkova, J. Gravāna, P. Antiņš, L. Briedis.

Skolas direktori:

 

Vincents Jubelis
(1954. – 1958.)
 

Edvīns Lankenbergs
(1958. – 1962.)
 

Aina Holste
(1962. – 1976.)
 

Dzidra Vīgante
(1976. – 1990.)
 

Aivars Valdiņš
(1990. - 2015.))
 

Ieva Krūmiņa
Kopš 2015.g.

Mācību pārziņi::

Rita Krūmiņa
1954./55. – 1957./58.m.g.

Ilga Macate – Vagare
1958./59. – 1960./61.m.g.

Antoņina Peculeviča
1962.g.IV – 1967./68.m.g.

R. Šakale

1961.g.IX – 1962.g.IV

Antons Lazdāns
1968./69. – 1969./70.m.g.

Broņislava Zelenkova
1970./71. – 1972./73.m.g.

Rita Lūsvere
1973./74. – 1980./81.m.g.

 

Laura Zeime
1981./82. – 1991./92.m.g.

Anita Ruševica
1992./93. – 1993./94.m.g.

Vaira Laiviņa
1994./95.m.g. - 2009./2010.m.g.

Direktora vietnieces izglītības darbā:

Ieva Krūmiņa
(2009. - 2015.)

Valentīna Ciganoviča
Kopš 01.09.2009.

Rudīte Dude
Kopš 03.11.1992.

Direktora vietnieki saimnieciskajos jautājumos:

Arnis Bondars
02.01.1973.-10.10.2001.

Jānis Kalniņš
Kopš 17.01.2005.

Direktora vietnieks informātikas jautājumos

Jānis Izaks
Kopš 01.09.1999.

Salidojumā - 06.06.1998.

 

 

 

 

 

 

 

Salidojumā - 2004.g..

 

 

Visi skolotāji (līdz 2014.g.)

 

Akmene I.                              1964./65. - 1965./66.                   -        ķīmija

Aļeiņikova A.                         1986./87. – 1999./2000.              -        latv. val.

Andersone S.                          1983./84                                      -        pionieru vad.

Antiņš-Straume P.                  1955./56. - 1967./68.                   -        angļu val.

Aplociņa-Gedrovica V.          1956./57. - 1975./76.                   -        matemātika

Arkliņa A.                              1985./86. - 1988./89.                   -        pionieru vad.

Arnis R.                                  1958./59. - 1960./61.                   -        dziedāšana

Balode L.                               1958./59. - 1961./62.                   -        latviešu val.

Balodis V.                              1977./78. - 1980./81.                   -        dziedāšana

Barkovskis Ē.                         1968./69. - 1972./73.                   -        fizkultūra

Baroniņa-Ruševica A.            1971./72. - 1993./94.                   -        pamatskola

Bartele Sk.                              1954./55. - 1961./62.                   -        pamatskola

Beļajevskova S.                      2009./10. – 2010./11.                  -        vēsture, politika, filozofija

Beneša Sk.                              1976./77. - 1978./79.                   -        pamatskola

Bergmanis J.                           1963./64.                                     -        ķīmija

Bērziņa L.                               1954./55. - 1964./65.                   -        vācu val.

Biezā A.                                 1975./76. - 1976./77.                   -        krievu val.

Bleidele-Āriņa V.                   1980./81. - 1981./82.                   -        pionieru vad.

Blūma I.                                 2011./12. - turpina strādāt           -        vēsture, politika, filozofija

Bočkova A.                            1956./57.                                     -        krievu val.

Bondars A.                             1973./74. – 2000./2001.              -        darbmācība

Bondars M.                            1970./71.                                     -        fizkultūra

Borisa Sp.                               1995./96. - 1996./97.                   -        dziedāšana

Briedis L.                               1956./57. - 1976./77.                   -        fizika

Briedīte D.                             1988./89. - turpina strādāt           -        pamatskola

Brūdere V.                             1964./65.                                     -        latviešu val.

Bružele L.                               1983./84.                                     -        krievu .val.

Burģele-Dombrovska I.          1976./77. – 2006./07.                  -        pamatskola

Buša I.                                    1982./83.                                     -        latviešu val.

Buša M.                                  1975./76. - 1984./85.                   -        ķīmija, bioloģija

Būmane M.                             1981./82. - 1982./83. ,1984./85.  -        zīmēšana

                                               1992./93. - 1994./95.                   -        vācu val.

Būmeistere                             1969./70.                                     -        latviešu val.

Bulmere A.                             1988./89.                                     -        zīmēšana, darbmācība

Celma V.                                1959./60. - 1960./61.                   -        fizkultūra

Ciganoviča V.                        1990./91. – turpina strādāt                   fizika, matemātika

Cimare I.                                1975./76.                                     -        deju pulciņa vad.

Cinis J.                                    1970./71.                                     -        fizkultūra

Cīrule V.                                 1960./61. - 1982./83.                   -        pamatskola

Cīrulis E.                                1959./60. - 1972./73.                   -        ķīmija, bioloģija

Čata M.                                  1979./80.                                     -        latviešu val.

Čeboņenko L.                         1982./83.                                     -        krievu val.

Černajs J.                                1971./72. - 1972./73.                   -        darbmācība

Čivželis V.                              1970./71.,1973./74,1976./77.      -        vēsture

Daniela-Jarbuša R.                 1992./93. - 1993./94.                   -        dziedāšana

Dauģe A.                                1974./75. - 1991./92.                   -        darbmācība

Daujate D.                              1958./59.                                     -        pionieru vad.

Daunere E.                             1966./67. - 1973./74.                   -        vācu val.

Daunere-Čekstere I.               1963./64. - 1977./78.                   -        vēsture, ārpuskl.d.org.

Dreimane I.                            1970./71.                                     -        angļu v.

Dude D.                                 1996./97. – 1999./00. 2001./02.  -        pamatskola

Dude M.                                 1961./62.                                     -        mašīnmācība

Dude R.                                  1988./89.,                                    -        deju skolot.

                                               1992./93. - turpina strādāt           -        direktora vietniece

Dzērve I.                                1979./80.                                     -        krievu v.

Engelsone G.                          2007./08. - turpina strādāt                  ģeogrāfija

Freiborne M.                           1955./56. - 1960./61.                   -        ķīmija

Freidenfelde I.                       1974./75.                                     -        fizkultūra

Garkaklis Ē.                            1962./63.                                     -        fizkultūra

Garkalne A.                            1990./91. - 1994./95.                   -        zīmēšana

Granauska I.                           2011./12. - turpina strādāt           -        mūzika

Gravāns J.                               1955./56. - 1956./57.                   -        matemātika

Greiža D.                                1979./80.                                     -        pionieru vad.

Guša I.                                    1973./74.                                     -        krievu v.

Heidemane R.                        2005./06. – 2010./11.                  -        mūzika

Holste A.                                1954./55. - 1975./76.                   -        angļu val., vēsture

Izaks J.                                   1981./82. - turpina strādāt           -        fizika, informātika

Jegorenkova I.                        1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Jegorenkovs G.                       1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Jegorova I.                              1991./92.                                     -        fizkultūra

Jēgere Z.                                 1988./89.                                     -        dziedāšana

Jemikejeva I.                          1971./72.                                     -        krievu val.

Jērane G.                                1992./93. - turpina strādāt           -        krievu val.

Jubele A.                                1954./55. - 1957./58.                   -        latviešu val.

Jubele M.                                1954./55. - 1958./59.                   -        pamatskola

Jubelis P.                                1954./55. - 1958./59.                   -        vēsture, ģeogrāfija

Jubelis V.                                1954./55. - 1957./58.                   -        matemātika

Juna Ā.                                   1975./76.                                     -        krievu val.

Kalmane Ā.                            1959./60. - 1960./61.                   -        fizkultūra

Kalniņa T.                               1959./60. - 1960./61.                   -        pamatskola

Kalniņš J.                                1976./77. - 1979./80.                   -        militārā apm.

                                               2002./03. – turpina strādāt                   darbmācība z..

Kargins I.                               1954./55. - 1955./56.                   -        krievu val.

Karlsone R.                            1962./63.                                     -        pionieru vad.

Karols Z.                                1985./86. - 1988./89.                   -        krievu val.

Klova L.                                 1982./83.                                     -        krievu val.

Klūga A.                                 2000./01. – turpina strādāt                   latviešu val.

Kolosovs V.                           1979./80.                                     -        fizika

Kopitova A.                           2000./01. – turpina strādāt                   pirmsskola

Kozule M.                              2008./09. – 2011./12.                  -        vizuālā māksla

Krīveņa Sk.                            1970./71. - 1973./74.                   -        bioloģija, darbmācība

Krīveņš R.                              1970./71. - 1973./74.                   -        vēsture

Krone L.                                 1955./56. - 1957./58.                   -        pionieru vad.

Krūmiņa I.                              2007./08. - turpina strādāt           -        matemātika, ekonomika

Krūmiņa R.                             1954./55. - 1957./58.                   -        latviešu val.

Kugrēna M.                            1969./70.                                     -        latviešu val.

Kumpiņa R.                            1971./72.                                     -        fizkultūra

Kūlupa I.                                1984./85.,1990./91. - 1991./92.   -        pamatskola

Ķirule Z.                                 1955./56. - 1956./57.                   -        pamatskola

Ķīsis J.                                    1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Laiviņa V.                              1981./82. – 2008./09.                  -        matemātika, biznesa ek.p.

Lankenberga J.                       1958./59. - 1961./62.                   -        vēsture

Lankenbergs E.                      1958./59. - 1961./62.                   -        vēsture

Lastiņa A.                               1958./59.                                     -        vēsture

Laveiķe A.                              1980./81. - 1984./85.                   -        pamatskola

Lazdāns A.                             1962./63. - 1969./70.                   -        vēsture

Liepiņš J.                                1961./62. - 1968./69.                   -        ražošanas apm.

Lillā A.                                   1997./98. – 2001./02.                  -        dziedāšana

Lībietis T.                               1961./62. - 1963./64.                   -        matemātika

Loginova M.                           1957./58.                                     -        fizkultūra

Lomakova-Straume T.            1956./57. - 1967./68.                   -        krievu val.

Lūsvere R.                              1971./72. – 2003./04.                  -        angļu val.

Ļaksa K.                                 1989./90. - 1990./91.                   -        darbmācība

Macate-Vagare I.                   1956./57. - 1960./61.                   -        latviešu val.

Maceiko V.                             1960./61. - 1962./63.                   -        dziedāšana

Mauraga V.                            1981./82. - 1983./84.                   -        sagatavošanas kl.

Mauriņa N.                             1964./65. - 1967./68.                   -        matemātika

Miķelsone I.                           1980./81. - 1983./84.                   -        krievu val.

Misule L.                                2012./13. - turpina strādāt           -        vizuālā māksla

Misule L.                                2003./04. - turpina strādāt           -        pirmskola

Mitrevica I.                             1983./84.-1988./89.,                            

                                               1992./93. - turpina strādāt           -        darbmācība

Norute Dz.                             1973./74.                                     -        darbmācība

Ogle R.                                   1972./73.,1982./83. - 1984./85.,          

                                               1986./87.                                     -        civilā aizsardzība

Ozola Ā.                                 1959./60. - 1960./61.                   -        ražošanas pamati

Ozoliņa K.                              1994./95.                                     -        biznesa pamati

Parfena V.                              1954./55.                                     -        pionieru vad.

Peculeviča A.                         1954./55. - 1967./68.                   -        ģeogrāfija

Pelnika M.                              1985./86. - turpina strādāt           -        ķīmija, bioloģija

Penka J.                                  1963./64.                                     -        darbmācība

Peipāne V.                              1987./88. - 1991./92.                   -        vācu val.

Pešelīte K.                              1969./70.                                     -        angļu val.

Pētersone E.                           1960./61. - 1961./62.                   -        darbmācība

Pētersone-Roze I.                   1985./86. - 1994./95.                   -        latviešu val.

Pētersone I.                            1995./96. - 1996./97.                   -        biznesa ek.pam.

Pettete-Labalaika E.               1970./71.,1976./77. -turpina strādāt     -          latviešu val.

Pihtova R.                              1973./74. - 1974./75.                   -        krievu , vācu val.

Pilāne Z.                                 1964./65. - 1984./85.                   -        latviešu val.

Pilverta L.                               2012./13. - turpina strādāt           -        pirmskola

Pladars J.                                1954./55.                                     -        matemātika

Polozkovs A.                          1964./65.,1970./71.                     -        vācu , krievu v.

Povarova-Štāle L.                   1976./77. - 1982./83.                   -        krievu v.

                                               2000./01. – turpina strādāt          -        krievu val., angļu val.

Prisjolkovs V.                         1964./65.                                     -        fizkultūra

Pumpiņš V.                             1956./57. - 1958./59.                   -        dabas zinības

Punka A.                                1968./69.                                     -        orķestra vad.

Pupica N.                                1985./86.                                     -        dziedāšana

Pučinska I.                              1978./79. - 1979./80.                   -        krievu val.

Ramanauska S.                       1999./2000. – turpina strādāt      -        pamatskola, angļu val.

Radišēviča-Vilcāne V.           1957./58. - 1958./59.                   -        krievu val.

Rasiņš R.                                1963./64. - 1965./66.                   -        dziedāšana

Rasiņš                                     1972./73.                                     -        militārā mācība

Reimicāne-Bolše V.               1963./64. – 2001./02.                  -        pamatskola

Reinis                                     1961./62.                                     -        ražošanas apmācība

Reinfelde I.                            1994./95.                                     -        biznesa pamati

Rimša A.                                1959./60. - 1961./62.                   -        pionieru vad.

Roze E.                                   1974./75. - 1976./77.                   -        angļu val.

Rozenbergs R.                        1981./82. - 1983./84.                   -        dziedāšana

Samofalova R.                        2000./01. – turpina strādāt          -        pamatskola

Samohvalova I.                      2000./01. – turpina strādāt         -        pirmsskola

Savčenko G.                           1989./90. - 1990./91.,1993./94.   -        ārpusklases org.

Sedols G.                                1955./56. - 1956./57.                   -        fizkultūra

Semjonova L.                         2000./01. – 01.01.2009.             -        pamatskola

Sergijevskis G.                       1989./90.                                     -        zīmēšana

Severina S.                             1991./92.                                     -        krievu val.

Silarāja L.                               1980./81.                                     -        fizika

Siliņa E.                                  2005./06. - turpina strādāt           -        angļu valoda

Siliņa-Lībiete A.                     1961./62. - 1963./64.                   -        latviešu valoda

Sireviča G.                              1988./89. - 1990./91.                   -        krievu valoda

Spalva J.                                 1962./63.                                     -        fizkultūra

Stalidzāns A.                          1972./73.                                     -        ķīmija, krievu val.

Stiprā V.                                 1974./75. - 1980./81.                   -        matemātika

Stankeviča-Cēsniece A.         1979./80. - turpina strādāt           -        pamatskola, veselības m.

Strauta C.                               1955./56.                                     -        matemātika

Strautmane I.                          1983./84. - 1985./86.                   -        ārpusklases org.

Sukatniece G.                         1962./63.                                     -        pamatskola

Šakale R.                                1961./62.                                     -        latviešu val.

Šalkoviča L.                           1972./73. - 1973./74.                   -        angļu val.

Šeremetjeva Br.                      1966./67. - 1972./73.                   -        dziedāšana

Špela M.                                 1976./77. - 1978./79.                   -        matemātika

Špels P.                                   1976./77. - 1978./79.                   -        fizika

Šteinberga-Karloviča L.         1990./91. - turpina strādāt           -        sports

Šteibergs M.                           1961./62.                                     -        fizkultūra

Štrēms O.                               1960./61 - 1962./63.                    -        ražošanas pamati

Šuberte I.                                1983./84. - 1984./85.                   -        fizkultūra

Šutka J.                                   1973./74. - 1974./75.                   -        ķīmija, bioloģija

Trahotkina M.                         2000./01. – turpina strādāt          -        pirmsskola

Upeniece R.                            1974./75. - 1975./76.                   -        dziedāšana

Ūdre V.                                  1985./86.                                     -        pamatskola

Vagars E.                                1957./58. - 1960./61.                   -        matemātika, ģeogrāfija

Valdiņa L.                              1991./92.,1996. - 1997.               -        dziedāšana, sk. teātra vad.

Valdiņš A.                              1977./78. - 2014./15.                   -        sports

Valtere A.                               1966./67. – 2008./09.                  -        vēsture, ģeogrāfija

Vasile S.                                 2012./13. - turpina strādāt           -        sākumskola

Vācere D.                               2006./07.,2013./14.- turpina strādāt-   matemātika

Vilcāns A.                              1958./59.                                     -        fizkultūra

Vilemsone M.                         1984./85. - 1987./88.                   -        latviešu val.

Vīgante Dz.                            1963./64. – 2008./09.                  -        vēsture, kultūras vēst.

Vīksne A.                               1975./76. - 1976./77.                   -        fizkultūra

Vīndedze-Serdante L.            1994./95. – 2008./09.                  -        zīmēšana

Vārtukapteine Dz.                  1986./87. - 1988./89.                   -        palīgskola

Zaķis I.                                   1986./87. - 1987./88.                   -        dziedāšana

                                               2002./03. – 2004./05.                  -        dziedāšana

Zariņa-Rasiņa I.                      1963./64. - 1965./66.                   -        pionieru vad.

Zariņš K.                                1985./86. - 1988./89.                   -        zīmēšana

Zeime L.                                 1978./79. – 1997,.98.                  -        matemātika

Zelenkova Br.                         1955./56. - 1957./58.,                          

                                               1968./69. - 1972./73.                   -        krievu val.

Zesere S.                                 1994./95. – 1999./2000.              -        vācu val.

Zēniņa V.                               1963./64. - 1964./65.                   -        fizkultūra

Zorenberga P.                         1956./57.                                     -        dziedāšana

Zvejnieks E.                           1973./74. - 1974./75.                   -        fizkultūra

Žagats V.                                2004./05.                                     -        angļu val.

Žākle V.                                 1956./57. - 1958./59.                   -        matemātika

 

                                              

                                                                                                   Elizabete Labalaika

 Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem