Par skolu  
Aktuāli

 

Dokumenti
Skolotāji
Sadarbība
Audzēkņiem
Vecākiem
Skolas avīze
Klašu foto
Absolventi  
Pamatskolas izlaidumi

  

                                           

Vēsture
Pils
Pagasts
 

 

 

 

 

 

Zinību diena 2023

 
 

Zinību diena 2022

 
 

Zinību diena 2021

 
 

Zinību diena 2020

 

Zinību diena 2019

 

Skolotaji 2012./2013. mācību gadā.  

 

Skolotaji 2003./2004. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisas ) J.Izaks, I.Dombrovska, G.Jērane.
2. rinda ( no kreisās ) A.Valtere, L.Karloviča, I.Mitrevica, S.Romanauska,
M.Pelnika, D.Briedīte, E.Labalaika, V.Laiviņa, A.Valdiņš, R.Dude.
3. rinda ( no kreisās ) L.Serdante, L.Štāle, A.Kopitova, J.Kalniņš, V.Ciganoviča, Augstkalnes pak.c. vad. J.Belova, M.Trahotkina, I.Samohvalova, A.Klūga, 
A.Cēsniece, Dz.Vīgante, I.Zaķis
.

 

Skolotāji 1994./95. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisās ) R.Lūsvere, Dz.Vīgante, M.Pelnika, V.Bolše, I.Mitrevica, 
D.Briedīte, A.Cēsniece, L.Zeime, A.Aļeinikova.

2. rinda ( no kreisās ) J.Izaks, L.Šteiberga, A.Valdiņš, A.Valtere, E.Labalaika, 
A.Bondars, V.Laiviņa, I.Roze, A.Garkalne, R.Dude.

 

Skolotāji 1985/86. mācību gadā.

1. rinda ( no kreisās ) I.Roze, V.Ūdre, A.Valtere, M.Vilemsone, L.Zeime, Dz.Vīgante, R.Lūsvere, V.Laiviņa, A.Ruševica, I.Strautmane.
2. rinda ( no kreisās ) A.Valdiņs, A.Bondars, Z.Karols, E.Labalaika, L.Štāle, A.Dauģe, V.Bolše, A.Cēsniece, A.Arkliņa.

 

Skolotāji 1974/75. mācību gadā.

(No kreisās ) V. Cīrule, Z. Pilāne, A. Dauģe, R. Lūsvere, V. Bolše, R. Pihtova, V. Stiprā, E. Roze, A. Valtere, Dz. Vīgante, I. Daunere, L. Briedis.

 

Skolotāji 1961/62. mācību gadā.

Sēž (no kreisās ) L. Briedis, P. Straume, T. Straume, V. Gedrovica, A. Holste, A. Peculeviča, Br. Zeļenkova, I. Vagare, J. Liepiņš.
Stāv ( no labās ) E. Lankenbergs, Sk. Bartele, Dz. Vīgante.

 

Skolotāji 1956/57. mācību gadā.

Sēž (no kreisās ) A. Holste, L. Krone, R. Krūmiņa, A. Jubele, V. Jubelis, A. Peculeviča, Sk. Bartele, L. Bērziņa, Z. Ķirule
Stāv ( no kreisās ) G. Sedols, P. Jubelis, M. Jubele, V. Žākle, M. Freiborne, I.Macate, Br. Zelenkova, J. Gravāna, P. Antiņš, L. Briedis.
 

Skolas direktori:

 

Vincents Jubelis
(1954. – 1958.)
 

Edvīns Lankenbergs
(1958. – 1962.)
 

Aina Holste
(1962. – 1976.)
 

Dzidra Vīgante
(1976. – 1990.)
 

Aivars Valdiņš
(1990. - 2015.))
 

Ieva Krūmiņa
Kopš 2015.g.

Mācību pārziņi::

Rita Krūmiņa
1954./55. – 1957./58.m.g.

Ilga Macate – Vagare
1958./59. – 1960./61.m.g.

Antoņina Peculeviča
1962.g.IV – 1967./68.m.g.

R. Šakale

1961.g.IX – 1962.g.IV

Antons Lazdāns
1968./69. – 1969./70.m.g.

Broņislava Zelenkova
1970./71. – 1972./73.m.g.

Rita Lūsvere
1973./74. – 1980./81.m.g.

 

Laura Zeime
1981./82. – 1991./92.m.g.

Anita Ruševica
1992./93. – 1993./94.m.g.

Vaira Laiviņa
1994./95.m.g. - 2009./2010.m.g.

Direktora vietnieces izglītības darbā:

Ieva Krūmiņa
(2009. - 2015.)

Valentīna Ciganoviča
Kopš 01.09.2009.

Rudīte Dude
Kopš 03.11.1992.

Direktora vietnieki saimnieciskajos jautājumos:

Arnis Bondars
02.01.1973.-10.10.2001.

Jānis Kalniņš
Kopš 17.01.2005.

Direktora vietnieks informātikas jautājumos

Jānis Izaks
Kopš 01.09.1999.

Salidojumā - 06.06.1998.

 

 

 

 

 

 

 

Salidojumā - 2004.g..

 

  Skolēnu veidotais albums skolai (skolas muzeja materiāli):

 

 

Visi skolotāji (līdz 2014.g.)

 

Akmene I.                              1964./65. - 1965./66.                   -        ķīmija

Aļeiņikova A.                         1986./87. – 1999./2000.              -        latv. val.

Andersone S.                          1983./84                                      -        pionieru vad.

Antiņš-Straume P.                  1955./56. - 1967./68.                   -        angļu val.

Aplociņa-Gedrovica V.          1956./57. - 1975./76.                   -        matemātika

Arkliņa A.                              1985./86. - 1988./89.                   -        pionieru vad.

Arnis R.                                  1958./59. - 1960./61.                   -        dziedāšana

Balode L.                               1958./59. - 1961./62.                   -        latviešu val.

Balodis V.                              1977./78. - 1980./81.                   -        dziedāšana

Barkovskis Ē.                         1968./69. - 1972./73.                   -        fizkultūra

Baroniņa-Ruševica A.            1971./72. - 1993./94.                   -        pamatskola

Bartele Sk.                              1954./55. - 1961./62.                   -        pamatskola

Beļajevskova S.                      2009./10. – 2010./11.                  -        vēsture, politika, filozofija

Beneša Sk.                              1976./77. - 1978./79.                   -        pamatskola

Bergmanis J.                           1963./64.                                     -        ķīmija

Bērziņa L.                               1954./55. - 1964./65.                   -        vācu val.

Biezā A.                                 1975./76. - 1976./77.                   -        krievu val.

Bleidele-Āriņa V.                   1980./81. - 1981./82.                   -        pionieru vad.

Blūma I.                                 2011./12. - turpina strādāt           -        vēsture, politika, filozofija

Bočkova A.                            1956./57.                                     -        krievu val.

Bondars A.                             1973./74. – 2000./2001.              -        darbmācība

Bondars M.                            1970./71.                                     -        fizkultūra

Borisa Sp.                               1995./96. - 1996./97.                   -        dziedāšana

Briedis L.                               1956./57. - 1976./77.                   -        fizika

Briedīte D.                             1988./89. - turpina strādāt           -        pamatskola

Brūdere V.                             1964./65.                                     -        latviešu val.

Bružele L.                               1983./84.                                     -        krievu .val.

Burģele-Dombrovska I.          1976./77. – 2006./07.                  -        pamatskola

Buša I.                                    1982./83.                                     -        latviešu val.

Buša M.                                  1975./76. - 1984./85.                   -        ķīmija, bioloģija

Būmane M.                             1981./82. - 1982./83. ,1984./85.  -        zīmēšana

                                               1992./93. - 1994./95.                   -        vācu val.

Būmeistere                             1969./70.                                     -        latviešu val.

Bulmere A.                             1988./89.                                     -        zīmēšana, darbmācība

Celma V.                                1959./60. - 1960./61.                   -        fizkultūra

Ciganoviča V.                        1990./91. – turpina strādāt                   fizika, matemātika

Cimare I.                                1975./76.                                     -        deju pulciņa vad.

Cinis J.                                    1970./71.                                     -        fizkultūra

Cīrule V.                                 1960./61. - 1982./83.                   -        pamatskola

Cīrulis E.                                1959./60. - 1972./73.                   -        ķīmija, bioloģija

Čata M.                                  1979./80.                                     -        latviešu val.

Čeboņenko L.                         1982./83.                                     -        krievu val.

Černajs J.                                1971./72. - 1972./73.                   -        darbmācība

Čivželis V.                              1970./71.,1973./74,1976./77.      -        vēsture

Daniela-Jarbuša R.                 1992./93. - 1993./94.                   -        dziedāšana

Dauģe A.                                1974./75. - 1991./92.                   -        darbmācība

Daujate D.                              1958./59.                                     -        pionieru vad.

Daunere E.                             1966./67. - 1973./74.                   -        vācu val.

Daunere-Čekstere I.               1963./64. - 1977./78.                   -        vēsture, ārpuskl.d.org.

Dreimane I.                            1970./71.                                     -        angļu v.

Dude D.                                 1996./97. – 1999./00. 2001./02.  -        pamatskola

Dude M.                                 1961./62.                                     -        mašīnmācība

Dude R.                                  1988./89.,                                    -        deju skolot.

                                               1992./93. - turpina strādāt           -        direktora vietniece

Dzērve I.                                1979./80.                                     -        krievu v.

Engelsone G.                          2007./08. - turpina strādāt                  ģeogrāfija

Freiborne M.                           1955./56. - 1960./61.                   -        ķīmija

Freidenfelde I.                       1974./75.                                     -        fizkultūra

Garkaklis Ē.                            1962./63.                                     -        fizkultūra

Garkalne A.                            1990./91. - 1994./95.                   -        zīmēšana

Granauska I.                           2011./12. - turpina strādāt           -        mūzika

Gravāns J.                               1955./56. - 1956./57.                   -        matemātika

Greiža D.                                1979./80.                                     -        pionieru vad.

Guša I.                                    1973./74.                                     -        krievu v.

Heidemane R.                        2005./06. – 2010./11.                  -        mūzika

Holste A.                                1954./55. - 1975./76.                   -        angļu val., vēsture

Izaks J.                                   1981./82. - turpina strādāt           -        fizika, informātika

Jegorenkova I.                        1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Jegorenkovs G.                       1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Jegorova I.                              1991./92.                                     -        fizkultūra

Jēgere Z.                                 1988./89.                                     -        dziedāšana

Jemikejeva I.                          1971./72.                                     -        krievu val.

Jērane G.                                1992./93. - turpina strādāt           -        krievu val.

Jubele A.                                1954./55. - 1957./58.                   -        latviešu val.

Jubele M.                                1954./55. - 1958./59.                   -        pamatskola

Jubelis P.                                1954./55. - 1958./59.                   -        vēsture, ģeogrāfija

Jubelis V.                                1954./55. - 1957./58.                   -        matemātika

Juna Ā.                                   1975./76.                                     -        krievu val.

Kalmane Ā.                            1959./60. - 1960./61.                   -        fizkultūra

Kalniņa T.                               1959./60. - 1960./61.                   -        pamatskola

Kalniņš J.                                1976./77. - 1979./80.                   -        militārā apm.

                                               2002./03. – turpina strādāt                   darbmācība z..

Kargins I.                               1954./55. - 1955./56.                   -        krievu val.

Karlsone R.                            1962./63.                                     -        pionieru vad.

Karols Z.                                1985./86. - 1988./89.                   -        krievu val.

Klova L.                                 1982./83.                                     -        krievu val.

Klūga A.                                 2000./01. – turpina strādāt                   latviešu val.

Kolosovs V.                           1979./80.                                     -        fizika

Kopitova A.                           2000./01. – turpina strādāt                   pirmsskola

Kozule M.                              2008./09. – 2011./12.                  -        vizuālā māksla

Krīveņa Sk.                            1970./71. - 1973./74.                   -        bioloģija, darbmācība

Krīveņš R.                              1970./71. - 1973./74.                   -        vēsture

Krone L.                                 1955./56. - 1957./58.                   -        pionieru vad.

Krūmiņa I.                              2007./08. - turpina strādāt           -        matemātika, ekonomika

Krūmiņa R.                             1954./55. - 1957./58.                   -        latviešu val.

Kugrēna M.                            1969./70.                                     -        latviešu val.

Kumpiņa R.                            1971./72.                                     -        fizkultūra

Kūlupa I.                                1984./85.,1990./91. - 1991./92.   -        pamatskola

Ķirule Z.                                 1955./56. - 1956./57.                   -        pamatskola

Ķīsis J.                                    1960./61.                                     -        ražošanas pamati

Laiviņa V.                              1981./82. – 2008./09.                  -        matemātika, biznesa ek.p.

Lankenberga J.                       1958./59. - 1961./62.                   -        vēsture

Lankenbergs E.                      1958./59. - 1961./62.                   -        vēsture

Lastiņa A.                               1958./59.                                     -        vēsture

Laveiķe A.                              1980./81. - 1984./85.                   -        pamatskola

Lazdāns A.                             1962./63. - 1969./70.                   -        vēsture

Liepiņš J.                                1961./62. - 1968./69.                   -        ražošanas apm.

Lillā A.                                   1997./98. – 2001./02.                  -        dziedāšana

Lībietis T.                               1961./62. - 1963./64.                   -        matemātika

Loginova M.                           1957./58.                                     -        fizkultūra

Lomakova-Straume T.            1956./57. - 1967./68.                   -        krievu val.

Lūsvere R.                              1971./72. – 2003./04.                  -        angļu val.

Ļaksa K.                                 1989./90. - 1990./91.                   -        darbmācība

Macate-Vagare I.                   1956./57. - 1960./61.                   -        latviešu val.

Maceiko V.                             1960./61. - 1962./63.                   -        dziedāšana

Mauraga V.                            1981./82. - 1983./84.                   -        sagatavošanas kl.

Mauriņa N.                             1964./65. - 1967./68.                   -        matemātika

Miķelsone I.                           1980./81. - 1983./84.                   -        krievu val.

Misule L.                                2012./13. - turpina strādāt           -        vizuālā māksla

Misule L.                                2003./04. - turpina strādāt           -        pirmskola

Mitrevica I.                             1983./84.-1988./89.,                            

                                               1992./93. - turpina strādāt           -        darbmācība

Norute Dz.                             1973./74.                                     -        darbmācība

Ogle R.                                   1972./73.,1982./83. - 1984./85.,          

                                               1986./87.                                     -        civilā aizsardzība

Ozola Ā.                                 1959./60. - 1960./61.                   -        ražošanas pamati

Ozoliņa K.                              1994./95.                                     -        biznesa pamati

Parfena V.                              1954./55.                                     -        pionieru vad.

Peculeviča A.                         1954./55. - 1967./68.                   -        ģeogrāfija

Pelnika M.                              1985./86. - turpina strādāt           -        ķīmija, bioloģija

Penka J.                                  1963./64.                                     -        darbmācība

Peipāne V.                              1987./88. - 1991./92.                   -        vācu val.

Pešelīte K.                              1969./70.                                     -        angļu val.

Pētersone E.                           1960./61. - 1961./62.                   -        darbmācība

Pētersone-Roze I.                   1985./86. - 1994./95.                   -        latviešu val.

Pētersone I.                            1995./96. - 1996./97.                   -        biznesa ek.pam.

Pettete-Labalaika E.               1970./71.,1976./77. -turpina strādāt     -          latviešu val.

Pihtova R.                              1973./74. - 1974./75.                   -        krievu , vācu val.

Pilāne Z.                                 1964./65. - 1984./85.                   -        latviešu val.

Pilverta L.                               2012./13. - turpina strādāt           -        pirmskola

Pladars J.                                1954./55.                                     -        matemātika

Polozkovs A.                          1964./65.,1970./71.                     -        vācu , krievu v.

Povarova-Štāle L.                   1976./77. - 1982./83.                   -        krievu v.

                                               2000./01. – turpina strādāt          -        krievu val., angļu val.

Prisjolkovs V.                         1964./65.                                     -        fizkultūra

Pumpiņš V.                             1956./57. - 1958./59.                   -        dabas zinības

Punka A.                                1968./69.                                     -        orķestra vad.

Pupica N.                                1985./86.                                     -        dziedāšana

Pučinska I.                              1978./79. - 1979./80.                   -        krievu val.

Ramanauska S.                       1999./2000. – turpina strādāt      -        pamatskola, angļu val.

Radišēviča-Vilcāne V.           1957./58. - 1958./59.                   -        krievu val.

Rasiņš R.                                1963./64. - 1965./66.                   -        dziedāšana

Rasiņš                                     1972./73.                                     -        militārā mācība

Reimicāne-Bolše V.               1963./64. – 2001./02.                  -        pamatskola

Reinis                                     1961./62.                                     -        ražošanas apmācība

Reinfelde I.                            1994./95.                                     -        biznesa pamati

Rimša A.                                1959./60. - 1961./62.                   -        pionieru vad.

Roze E.                                   1974./75. - 1976./77.                   -        angļu val.

Rozenbergs R.                        1981./82. - 1983./84.                   -        dziedāšana

Samofalova R.                        2000./01. – turpina strādāt          -        pamatskola

Samohvalova I.                      2000./01. – turpina strādāt         -        pirmsskola

Savčenko G.                           1989./90. - 1990./91.,1993./94.   -        ārpusklases org.

Sedols G.                                1955./56. - 1956./57.                   -        fizkultūra

Semjonova L.                         2000./01. – 01.01.2009.             -        pamatskola

Sergijevskis G.                       1989./90.                                     -        zīmēšana

Severina S.                             1991./92.                                     -        krievu val.

Silarāja L.                               1980./81.                                     -        fizika

Siliņa E.                                  2005./06. - turpina strādāt           -        angļu valoda

Siliņa-Lībiete A.                     1961./62. - 1963./64.                   -        latviešu valoda

Sireviča G.                              1988./89. - 1990./91.                   -        krievu valoda

Spalva J.                                 1962./63.                                     -        fizkultūra

Stalidzāns A.                          1972./73.                                     -        ķīmija, krievu val.

Stiprā V.                                 1974./75. - 1980./81.                   -        matemātika

Stankeviča-Cēsniece A.         1979./80. - turpina strādāt           -        pamatskola, veselības m.

Strauta C.                               1955./56.                                     -        matemātika

Strautmane I.                          1983./84. - 1985./86.                   -        ārpusklases org.

Sukatniece G.                         1962./63.                                     -        pamatskola

Šakale R.                                1961./62.                                     -        latviešu val.

Šalkoviča L.                           1972./73. - 1973./74.                   -        angļu val.

Šeremetjeva Br.                      1966./67. - 1972./73.                   -        dziedāšana

Špela M.                                 1976./77. - 1978./79.                   -        matemātika

Špels P.                                   1976./77. - 1978./79.                   -        fizika

Šteinberga-Karloviča L.         1990./91. - turpina strādāt           -        sports

Šteibergs M.                           1961./62.                                     -        fizkultūra

Štrēms O.                               1960./61 - 1962./63.                    -        ražošanas pamati

Šuberte I.                                1983./84. - 1984./85.                   -        fizkultūra

Šutka J.                                   1973./74. - 1974./75.                   -        ķīmija, bioloģija

Trahotkina M.                         2000./01. – turpina strādāt          -        pirmsskola

Upeniece R.                            1974./75. - 1975./76.                   -        dziedāšana

Ūdre V.                                  1985./86.                                     -        pamatskola

Vagars E.                                1957./58. - 1960./61.                   -        matemātika, ģeogrāfija

Valdiņa L.                              1991./92.,1996. - 1997.               -        dziedāšana, sk. teātra vad.

Valdiņš A.                              1977./78. - 2014./15.                   -        sports

Valtere A.                               1966./67. – 2008./09.                  -        vēsture, ģeogrāfija

Vasile S.                                 2012./13. - turpina strādāt           -        sākumskola

Vācere D.                               2006./07.,2013./14.- turpina strādāt-   matemātika

Vilcāns A.                              1958./59.                                     -        fizkultūra

Vilemsone M.                         1984./85. - 1987./88.                   -        latviešu val.

Vīgante Dz.                            1963./64. – 2008./09.                  -        vēsture, kultūras vēst.

Vīksne A.                               1975./76. - 1976./77.                   -        fizkultūra

Vīndedze-Serdante L.            1994./95. – 2008./09.                  -        zīmēšana

Vārtukapteine Dz.                  1986./87. - 1988./89.                   -        palīgskola

Zaķis I.                                   1986./87. - 1987./88.                   -        dziedāšana

                                               2002./03. – 2004./05.                  -        dziedāšana

Zariņa-Rasiņa I.                      1963./64. - 1965./66.                   -        pionieru vad.

Zariņš K.                                1985./86. - 1988./89.                   -        zīmēšana

Zeime L.                                 1978./79. – 1997,.98.                  -        matemātika

Zelenkova Br.                         1955./56. - 1957./58.,                          

                                               1968./69. - 1972./73.                   -        krievu val.

Zesere S.                                 1994./95. – 1999./2000.              -        vācu val.

Zēniņa V.                               1963./64. - 1964./65.                   -        fizkultūra

Zorenberga P.                         1956./57.                                     -        dziedāšana

Zvejnieks E.                           1973./74. - 1974./75.                   -        fizkultūra

Žagats V.                                2004./05.                                     -        angļu val.

Žākle V.                                 1956./57. - 1958./59.                   -        matemātika

 

                                              

                                                                                                 Sagatavoja:  Elizabete Labalaika

 Par skolu  |  Aktuāli   |  Vēsture  |   Skolotāji   |  Sadarbība   |  Pils   |  Apkārtne   |  Vecākiem    |  Audzēkņiem